Basisregels

De regels die Tony Buzan noemt wanneer het mindmapping betreft, sluiten aan bij de werking van onze hersenen.

In principe kan je alle soorten papier gebruiken. A4 is vaak voor de hand en worden dus ook het meeste gebruikt. A3 is twee keer zo groot en geeft dus ook twee keer zoveel ruimte.

Papier leggen we bij voorkeur in landscape voor ons neer. Gebruik liever geen papier met lijnen of ruitjes bij het mindmappen, want onze linkerhersenhelft heeft sterk de neiging om de lijnen te gaan gebruiken. Dit kan houdt immers van structuur en orde. Je beperkt jezelf dan onbewust.

In het midden van het papier zet je het woord neer waar de mindmap over gaat. In de meest simpele vorm zet je er een wolkje omheen, maar bij voorkeur teken je een beeld dat het woord versterkt.

Vanuit het midden trek je lijnen waarboven je het volgende sleutelwoord schrijft. De lijn of tak is bij voorkeur net zo lang als het betreffende woord. Het daaropvolgende woord krijgt weer een nieuwe tak. Takken teken je vanuit de losse pols. De vorm en de lengte moet voor jou logisch zijn. Teken liever geen rechte lijnen. Je linkerhersenhelft vindt dat fijn, je rechterhersenhelft vindt dit saai en raakt afgeleid.

Door de tak bijna net zo lang te maken als het woord, kunnen je ogen de mindmap beter scannen en voorkom je dat je al heel snel door te lange takken aan de randen van je blad terecht komt.

Een mindmap schrijf je vol met sleutelwoorden. Dit werkt sneller dan het schrijven van hele volzinnen. Over het algemeen is 90% van de tekst overbodig, redundant met een mooi woord. 10% volstaat.

Een goed sleutelwoord is belangrijk, maar laat het je niet teveel belemmeren in het maken van je mindmap. Ga zoveel mogelijk op je gevoel af. Hoe vaker je een mindmap maakt, hoe geoefender je raakt in het noteren van sleutelwoorden.

Bij voorkeur schrijf je per tak maar één woord. Vind je dat je drie woorden nodig hebt dan krijgt ieder woord zijn opvolgende tak. Het associatief denken kan ertoe leiden je met het tweede woord toch weer op een zinvolle manier gaat vertakken.

Woorden schrijf je altijd boven de tak. Op die manier help je je ogen om de structuur van een mindmap te doorgronden.

Schrijf met hoofdletters of drukletters. Je hersenen kunnen deze informatie sneller verwerken.

Wanneer een tak veel vertakkingen kent, mag je je papier best wel een beetje draaien, maar bij voorkeur niet meer dan 45 graden, zodat er enigszins lijn in je mindmap blijft.

Daar waar het mogelijk is om beelden te maken, een tekeningetje bij een woord te zetten doe je dat. Er wordt wel eens gezegd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Tekeningen in je mindmap werken als een soort ankers. Beelden slaan we makkelijker op in onze hersenen dan woorden.

Vaak zeggen mensen dat ze niet kunnen tekenen. Iedereen kan tekenen, de een mooier dan de andere. Het beeld hoeft niet mooi te zijn, wanneer jij het maar begrijpt. Tenslotte maak je een mindmap voor jezelf en niet voor een ander.

Op een gegeven moment ontwikkel je een soort beeldtaal. Bepaalde beelden komen als een soort pictogrammen regelmatig terug. Het vergroot de leesbaarheid van je mindmap.

Wanneer bepaalde onderdelen in de mindmap verband met elkaar hebben, leg je die verbanden ook vast. Met pijlen. Of met een stippellijntje van de ene naar de andere plek. Probeer zo veel mogelijk te voorkomen dat lijnen door de takken heen lopen. Dat werkt juist weer verwarrend voor onze hersenen.

Nog niet genoemd: werk met kleuren. Kleuren stimuleren de werking van onze rechter hersenhelft.

Het is je misschien al opgevallen. Regelmatig worden woorden gebruikt als ‘in principe’, ‘bij voorkeur’ of ‘daar waar mogelijk’. Houd je zoveel mogelijk aan de regels, ze werken echt, hier is veel onderzoek naar gedaan. Maar laat het zeker niet belemmerend werken.

Leer relevante informatie snel in kaart te brengen

In je werk heb je dagelijks grote hoeveelheden informatie te verwerken. Je vindt het lastig om de relevante en zinvolle informatie beter op te nemen, te clusteren en te onthouden. Je wilt dit sneller en beter kunnen. Tegelijkertijd wil je je eigen creativiteit stimuleren en ideeën snel kunnen formuleren en uitwerken.

Na de training

  • Je kunt sneller grote hoeveelheden informatie verwerken
  • Je schept orde in chaotische situaties
  • Je bedenkt gemakkelijk creatieve oplossingen
  • Je zet mindmaps in voor veel verschillende toepassingen
  • Je werkt zelfstandig en in teams met mindmaps

Training mindmappen

Trainingsduur: 1 dag

Prijs: in overleg

Deelnemers: 4 – 14

Bel 030-369 0 468 of mail naar gertjan.schop@bizz-company.nl