Met kinderen

De mindmap begint steeds meer terrein te winnen in het onderwijs. Dat is ook logisch als je het simpele karakter en de diverse mogelijkheden van het gebruik ervan kent. Mindmappen is een manier van ordenen, waarbij je terug moet naar de essentie. Je maakt dan ook gebruik van het natuurlijke talent van onze hersenen om met beelden en kleuren te werken. Als trainer hoor ik vaak terug dat er veel meer met een mindmap kan, dan men aanvankelijk dacht. De meest bekende toepassing van de mindmap als hulpmiddel is om samen te vatten en dan met name geschikt voor een vak als geschiedenis. En er kan echter veel meer mee.

Tien toepassingen

 • Oriëntatie op het onderwerp
 • Korte terugblik
 • Verwerking van de geleerde lesstof
 • Structuur in de lesstof aanbrengen
 • Leervragen opstellen/aanvullen
 • Woordenschatontwikkeling
 • Presentatiemiddel boekbespreking/spreekbeurt
 • Samenvatten/evaluatie aan het einde van een les
 • Presentatiemiddel boekbespreking/spreekbeurt
 • Samenvatten/evaluatie aan het einde van een les
 • Het stellen: handvatten bieden (checkmap)
 • Oudergesprekken

 

Leer relevante informatie snel in kaart te brengen

In je werk heb je dagelijks grote hoeveelheden informatie te verwerken. Je vindt het lastig om de relevante en zinvolle informatie beter op te nemen, te clusteren en te onthouden. Je wilt dit sneller en beter kunnen. Tegelijkertijd wil je je eigen creativiteit stimuleren en ideeën snel kunnen formuleren en uitwerken.

Na de training

 • Je kunt sneller grote hoeveelheden informatie verwerken
 • Je schept orde in chaotische situaties
 • Je bedenkt gemakkelijk creatieve oplossingen
 • Je zet mindmaps in voor veel verschillende toepassingen
 • Je werkt zelfstandig en in teams met mindmaps

Training mindmappen

Trainingsduur: 1 dag

Prijs: in overleg

Deelnemers: 4 – 14

Bel 030-369 0 468 of mail naar gertjan.schop@bizz-company.nl