Toepassingen

De toepassingen van mindmapping kunnen we grofweg indelen in ‘note making’-activiteiten en ‘note-taking’-activiteiten.

Note making
Note making betreft het structuren van je eigen gedachten. Denk aan het ordenen van je gedachten rondom een bepaald onderwerp. Het voorbereiden van een besluit, waarbij je vanuit allerlei perspectieven naar het besluit kijkt en alle factoren overweegt.
Note making betreft ook creatieve denksessies en het opzetten van een eerste outline van een project.
Of het ontwikkelen van een training, het voorbereiden van een presentatie of vergadering.
Of je gebruikt het in de voorbereiding van het schrijven van een artikel of een rapport.
In dergelijke gevallen geeft een mindmap ons de ruimte om associatief te kunnen denken, onze natuurlijke manier van denken. Vanuit een chaos ontstaat langzaam maar zeker een orde. Er ontstaat een beeld, we gebruiken ook de kracht van onze rechterhersenhelft.

Note taking
Bij note taking zet je het verhaal of de ideeën van iemand anders om in een mindmap. Je ordent de informatie die je tot je krijgt. Het kan zijn dat iemand iets vertelt, maar het kan ook om teksten gaan.
Note taking is de vorm van mindmappen die zeer krachtig is wanneer het om leren en studeren gaat. Met een mindmap kan je aantekeningen maken van een college, een lezing, maar ook van een artikel of een boek.
Met een mindmap kan je in eerste instantie de logica van de spreker of van het boek volgen, maar mogelijk ontstaan er nieuwe inzichten en pas je een eigen structuur toe in de mindmap.
Bij lineair aantekeningen maken, hebben we vaak niet de ruimte om nog zaken toe te voegen. Het maakt het alleen maar onoverzichtelijker. Bij het gebruik van een mindmap hebben we juist alle ruimte en vrijheid om toe te voegen en verbindingen te maken.

Leer relevante informatie snel in kaart te brengen

In je werk heb je dagelijks grote hoeveelheden informatie te verwerken. Je vindt het lastig om de relevante en zinvolle informatie beter op te nemen, te clusteren en te onthouden. Je wilt dit sneller en beter kunnen. Tegelijkertijd wil je je eigen creativiteit stimuleren en ideeën snel kunnen formuleren en uitwerken.

Na de training

  • Je kunt sneller grote hoeveelheden informatie verwerken
  • Je schept orde in chaotische situaties
  • Je bedenkt gemakkelijk creatieve oplossingen
  • Je zet mindmaps in voor veel verschillende toepassingen
  • Je werkt zelfstandig en in teams met mindmaps

Training mindmappen

Trainingsduur: 1 dag

Prijs: in overleg

Deelnemers: 4 – 14

Bel 030-369 0 468 of mail naar gertjan.schop@bizz-company.nl