Het team als bron van ideeën

Heel veel successen hangen af van een goed idee. Het is belangrijk dat ideeën binnen je team de vrije loop krijgen. Elk teamlid moet aangespoord worden om mee ideeën te spuien. Iedereen is tenslotte in staat om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Op die manier wordt elk teamlid betrokken en kan het teamgevoel hechte worden. Toch zijn er een aantal dingen die je zeker niet uit het oog mag verliezen.

  • Kritiek doodt creativiteit. Wanneer je tijdens een brainstormsessie meteen de ideeën gaat bekritiseren gaan de mensen zich geremd en ontmoedigd voelen. Het is beter om de ideeën volop te laten komen en pas achteraf of tijdens een volgende sessie de haalbare ideeën te selecteren..
  • Noteren. Het is belangrijk dat elk idee, hoe vreemd of hoe extravagant ook, genoteerd wordt. Zo krijgt elk teamlid het gevoel dat zijn bijdrage meetelt.
  • Dwaas is niet noodzakelijk slecht. Sommige ideeën die er gewoon uitgeflapt worden of op het eerste zich niet echt briljant of zelfs ronduit onhaalbaar lijken kunnen, eventueel mits wat bijsturing, toch nog mooie resultaten opleveren.
  • Het voordeel van een gezamenlijke ideeënsessie is dat de inbreng altijd groter is dan die van de individuen afzonderlijk. Het ene idee genereert tenslotte het andere.