Teamspirit

Het woord alleen al doet denken aan enthousiaste en levenslustige collega’s die ‘en bloque’ achter een project staan, zich onvermoeibaar op hun werk storten en daarbovenop nog als de beste vrienden door het leven gaan.

De werkelijkheid is anders want waar er mensen samen zijn, rijzen er automatisch problemen. Toch is het mogelijk om, mits enkele eenvoudige ingrepen, de teamgeest te bevorderen:

  • De teamleden moeten weten waarom ze werden gekozen. Zo leren ze zichzelf én elkaar respecteren binnen de groep.
  • Zowel gezamenlijke als specifieke doelstellingen zijn belangrijk. De gezamenlijke doelstellingen geven het team een gezamenlijk eindpunt om naartoe te werken. De specifieke doelstellingen vermijden dat het individu compleet opgaat binnen het team.
  • Een team kan maar resultaat boeken als er ook gecommuniceerd wordt. De beste communicatie vloeit voor uit de persoonlijke contacten. Het is belangrijk om dit soort contacten te stimuleren.
  • Wanneer een team het goed doet, mag dat hardop gezegd worden. Het kan alleen maar de sfeer en de motivatie ten goede komen.
  • Teamgeest wordt versterkt door een gevoel van wederzijds vertrouwen en door open communicatie. Het team moet het gevoel krijgen dat het belangrijk is wat het doet en het moet weten dat je luistert wanneer het rapporteert of informeert.
  • Om een team beter te laten samenwerken worden er vaak teambuildings georganiseerd. Een teambuilding geeft de teamleden de gelegenheid om elkaar buiten de bedrijfsmuren te leren kennen. Na een teambuilding verbetert de sfeer en spelen de teamleden onderling nog sterker op elkaar in.