Teambuildingsvormen

In de reviews van de literatuur op dit gebied, in de diverse wetenschappelijke onderzoekingen die zijn verricht, en in de vele case-studies die de laatste jaren zijn gerapporteerd, komen enkele trends naar voren die iets onthullen van de cruciale factoren die beslissend zijn voor het succes – of gebrek aan succes – van een team.

Simulaties
Bij het inzetten van simulaties krijgt een team een fictieve taak maar met de nodige ingebouwde drempels uit de praktijk. Dit kan gericht zijn op specifieke uitdagingen die een team ervaart, op de teamontwikkeling of op de teamcompetentie(s).

Simulaties duren vaak een dagdeel tot een dag. Ze bestaan uit meerdere rondes die steeds worden afgesloten met een nabespreking. De trainers observeren en bieden observaties aan tijdens de nabespreking. Daarbij kunnen de trainers ook gerichte interventies inzetten, naargelang de ontwikkeling, de focus van de simulatie en behoefte van de groep.

Doordat de inhoud van de taak in niets lijkt op het echte werk, heeft het team veel eerder zicht op de ineffectieve processen die plaatsvinden tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Dit gezamenlijke inzicht vormt tevens de basis van eventuele verdere programma’s.

Theatersport en theatermethodieken
In een veilige omgeving worden teamleden uitgedaagd om hun wereld net even van een andere kant te bekijken. Dit wordt gedaan met theatersport methodieken. Er zijn legio technieken, gericht op het stimuleren van kennis maken, samenwerken, vertrouwen, accepteren, enzovoort. Centraal staat steeds: Fouten maken mag (zo kom je verder) en accepteer het aanbod van je teamleden. Dat vergt van het team aanpassingsvermogen en onderling vertrouwen. Hiermee ontwikkelt het team sensitiviteit, flexibiliteit, het samenwerken en creativiteit. Deze workshops zijn ook vooral leuk en (ont)spannend. Ideaal om in te zetten als een leuke teambuilding met focus op te ontwikkelen teamcompetentie(s).

Theatersport oefeningen kunnen ook worden ingepast in trainingsprogramma’s. Denk hierbij aan kennismakingsoefeningen,  energyzers en het inzetten om een teamcompetentie van een andere kant aan te vliegen. 

Theatersport is Fun, Lef, Improviseren, Luisteren, Alertheid, Kijken, Verrassend, Samenspel, Grenzen verleggen, Acteren, Lachen, Ontwapenend, Positieve energie.

Actieve teamprogramma’s
Actieve teamprogramma’s zijn gericht op uitdaging waarin de samenwerking wordt op de proef gesteld. Het team ontdekt op een actieve manier wat men aan elkaar heeft en hoe ze het meeste kunnen halen uit de onderlinge samenwerking. Naast de fysieke uitdaging is er vaak ook mentale uitdaging.

Outdoor teambuilding
De bekende vorm van teambuilding. De natuur in en aan de gang met verschillende samenwerkingsoefeningen. Ondersteund door touwen, stokken, een teamtrainer en een outdoorbegeleider. Bij outdoor teambuilding is het belangrijk dat de oefeningen, de feedback en de manier van werken zijn afgestemd op de behoefte van het team. De behoefte ligt wordt bepaalt door de de fase van teamontwikkeling en door de te ontwikkelen teamcompetentie(s).

Soms geven deelnemers aan dat de outdoor oefeningen niet te vergelijken zijn met hun dagelijkse praktijk. Dit klopt en is gelijk de kracht van outdoor teambuilden. De interactie patronen zijn namelijk wel 1:1, deze neemt het team onherroepelijk mee. Bij outdoor training worden het “wat”, het “wie” en het “wanneer” van de dagelijkse praktijk vervangen door de outdoor oefeningen en de omgeving. Alleen het “hoe” blijft gelijk. De patronen die in een groep aanwezig zijn worden zo mooi zichtbaar en bespreekbaar.