Themadag 2 – veranderen

Voorbereiding

Bekijk op managementmodellensite.nl de volgende onderwerpen:

Maken:

Werkopdracht

 • Uitgaande van de organisatie-ijsberg, wat zie je dat gebeuren in de formele organisatie (minimaal vijf voorbeelden met toelichting)?
 • En wat zie je gebeuren in de informele organisatie (minimaal vijf voorbeelden met toelichting)?
 • Wanneer het botst tussen de formele en informele organisatie, hoe zien die botsingen er dan uit?
 • Beschrijf de belangrijkste verandering (strategisch/tactisch) die nu gaande is volgens een ‘planned change-model’.
 • Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed in die verandering wanneer we hierbij gebruik maken van het model van Knoster? Hoe kan dit op een positieve manier worden verbeterd?
 • Op welke wijze zie je de veranderstappen van Kotter terugkomen in het beschreven veranderproces? Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed?
 • Wat is de dominante kleur van jouw organisatie? Op welke wijze herken je dat terug in je organisatie?
 • Welke kleur is het minst vertegenwoordigd? Hoe herken je dat?
 • Wat betekent deze kleur voor het veranderen van de organisatie?
 • Wanneer je kijkt naar de beschreven verandering, hoe herken je de kleuren?

Reflectieopdracht

 • In hoeverre vind je dat je openstaat voor veranderingen? Waaruit blijkt dat? Welke concrete voorbeelden heb je?
 • Welke veranderingen vind jezelf lastig? Waaruit blijkt dat? Welke concrete voorbeelden heb je?
 • Wanneer en waarom heb je weerstand geboden tegen veranderingen? Beschrijf concrete voorbeelden.
 • Welke factoren maken dat een veranderingssituatie voor jou gemakkelijk te hanteren is of niet?
 • Wat waren de gevolgen van jouw weerstand voor jou? Wat waren de gevolgen voor je omgeving?
 • Hoe goed ben jij in het geven van feedback, uitgedrukt op een schaal van 1 tot 10? Wat is het effect van jouw feedback op anderen?
 • Wat kan je daarin beter doen?
 • Hoe goed ben jij in het ontvangen van feedback, uitgedrukt op een schaal van 1 tot 10? Wat is het effect van feedback op jou?
 • Wat kan je daarin beter doen?
 • Op basis van bovenstaande vragen, wat zijn mijn inzichten en leervragen?
 • Hoe komt besluitvorming in jouw organisatie tot stand? Hoe kijk je naar je eigen rol in besluitvormingsprocessen? Wat zou je daarin kunnen verbeteren? Hoe ga je dat aanpakken?

Lezen

Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 10 en 14.