Themadag 3 – management en leiderschap

Met daarin situationeel leiderschap, managementrollen, growth and fixed mindset en leiderschapsrollen.

Voorbereiding

Bestuderen

Kijk alvast naar de Action Learning-opdracht Eigen Leiderschap. Je hoeft nog niet te gaan schrijven, maar je kan wel alvast je acties uitzetten naar de mensen die gaan bijdragen aan deze opdracht.

En denk alvast na over je leervragen.

Maken

Werkopdracht

 • Maak de test situationeel leidinggeven.
 • Beschrijf de uitkomsten van de test. In hoeverre herken je de uitkomsten in relatie tot je functioneren in jouw organisatie? Wat zou je willen veranderen? Waarom? Hoe ga je dat aanpakken?
 • Maak de test managementrollen van Quinn.
 • Wat herken je in de uitkomsten van deze test in relatie tot je huidige functioneren? Beschrijf de relatie tussen de uitkomsten en je functioneren.
 • Welke rollen zijn het minst goed ontwikkeld? Hoe belangrijk vind je het om deze minder goed ontwikkelde rollen verder te ontwikkelen? Waarom (niet)? Wanneer je hierin wilt ontwikkelen, hoe ga je dat dan doen?
 • Maak de test leiderschapsrollen.
 • Beschrijf de uitkomsten van deze test? Wat valt je op? Wat zou je willen veranderen? Waarom (niet)? En als je wat wilt veranderen, hoe ga je dat dan aanpakken?

Reflectieopdracht

 • Maak de test enneagram.
 • Wat herken je in de uitkomsten? Maak hierbij gebruik van het model enneagram.
 • Maak de test MBTI (Jung-test).
 • Wat herken je in de uitkomsten? Maak hierbij gebruik de beschrijving onder de test.
 • Op basis van bovenstaande vragen: wat zijn je inzichten en tot welke leervragen leidt deze reflectieopdracht?

Lezen

 • Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 1, 2 en 4.