Themadag 4: teammanagement

Met daarin teamontwikkeling, effectief teamfunctioneren én teamanalyse.

Voorbereiding

Bestuderen

Maken

Werkopdracht

 • Voer de scan teamontwikkeling uit.
 • In welke fase bevindt het team zich? Geef drie duidelijke voorbeelden die de uitkomst van de scan onderbouwt.
 • Voer de scan effectief teamfunctioneren uit.
 • Kijkend naar de uitkomsten van de scan, wat moet er gebeuren om dit team naar een volgend niveau te tillen?

Reflectieopdracht

 • Maak de test timemanagement.
 • Geef jezelf een cijfer tussen de 1 en 10 voor jouw timemanagement. Motiveer je cijfer.
 • Wat ga je doen om dit cijfer te verbeteren? Motiveer je keuze.
 • Hoe ga je dit aanpakken? Hoe ga je dit proces borgen?
 • Maak de test conflicthantering.
 • Hoe goed kan jij omgaan met conflicten? Geef jezelf een cijfer tussen de 1 en 10. Motiveer je keuze.
 • Beschrijf een recent conflict met behulp van de STAR-methodiek.
 • Op basis van bovenstaande vragen: wat zijn je inzichten en tot welke leervragen leidt deze reflectieopdracht?

Lezen

 • Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 7, 11 en 13.