Middle Management – Sidekix – Hoe krijg je ze mee?

Lezen en bestuderen

Lezen

 • Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 14

Bestuderen

Documenten

Voorbereidende opdrachten

Werkopdracht

 • Uitgaande van de organisatie-ijsberg, wat zie je dat gebeuren in de formele organisatie (minimaal vijf voorbeelden met toelichting)?
 • En wat zie je gebeuren in de informele organisatie (minimaal vijf voorbeelden met toelichting)?
 • Wanneer het botst tussen de formele en informele organisatie, hoe zien die botsingen er dan uit?
 • Beschrijf de belangrijkste verandering (strategisch/tactisch) die nu gaande is volgens een ‘planned change-model’.

Reflectieopdracht

 • In hoeverre vind je dat je openstaat voor veranderingen? Waaruit blijkt dat? Welke concrete voorbeelden heb je?
 • Welke veranderingen vind jezelf lastig? Waaruit blijkt dat? Welke concrete voorbeelden heb je?
 • Wanneer en waarom heb je weerstand geboden tegen veranderingen? Beschrijf concrete voorbeelden.
 • Welke factoren maken dat een veranderingssituatie voor jou gemakkelijk te hanteren is of niet?
 • Wat waren de gevolgen van jouw weerstand voor jou? Wat waren de gevolgen voor je omgeving?
 • Op basis van bovenstaande vragen, wat zijn mijn inzichten en leervragen?

De reflectieopdracht kan als input dienen voor de intervisie.

Inspiratie

Verandermanagementsite.nl is een contentsite gericht op verandermanagement met centraal een uitgewerkte praktijkcase, aangevuld met interessante artikelen, boeken en tools. Eén van de thema’s in de verandercase betreft cultuur. Wanneer je je wat verder wilt verdiepen, kan je hier verder lezen.