Middle Management – Sidekix – Motiveren

Lezen en bestuderen

Lezen

 • Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 8

Bestuderen

Documenten

Download presentatie als pdf  (volgt)

Voorbereidende opdrachten

Werkopdracht

 • Op welke wijze wordt de motivatie van mensen in de organisatie gestimuleerd? Beantwoord deze vraag aan de hand van het motivatiemodel volgens Vroom.
 • In hoeverre draagt de beloningssystematiek bij aan het functioneren van mensen in de organisatie? Wat gaat er hierbij goed? Welke ontwikkeling kan de organisatie nog maken?

Reflectieopdracht

 • Wat motiveert jou in je werk?
 • Wat levert het je nu op? Wat verwacht je dat het je in de toekomst zal opleveren?
 • Wat motiveert jou om door te zetten als het niet gaat zoals je graag wilt?
 • Wat is een sterke demotivator voor jou in je werk?
 • Wie motiveert jou? Wat doet diegene om jou te motiveren?
 • Welke vergeefse pogingen hebben anderen ondernomen om jou te motiveren? Voorbeelden. Waarom motiveerde het je niet?
 • Welke intrinsieke motivatoren herken je in je antwoorden? Welke extrinsieke motivatoren?
 • Op basis van bovenstaande vragen: wat zijn je inzichten en tot welke leervragen leidt deze reflectieopdracht?

De reflectieopdracht kan als input dienen voor de intervisie.