Middle Management – Sidekix – Teamopstellingen

Lezen en bestuderen

Maken

Documenten

Download presentatie als pdf (volgt)

Voorbereidende opdrachten

Reflectieopdracht

  • Maak de test conflicthantering.
  • Hoe goed kan jij omgaan met conflicten? Geef jezelf een cijfer tussen de 1 en 10. Motiveer je keuze.
  • Beschrijf een recent conflict met behulp van de STAR-methodiek.
  • Op basis van bovenstaande vragen: wat zijn je inzichten en tot welke leervragen leidt deze reflectieopdracht?

De reflectieopdracht kan als input dienen voor de intervisie.