Middle Management – Sidekix – Resultaatgericht sturen

Lezen en bestuderen

Lezen

  • Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 6

Bestuderen

Documenten

Voorbereidende opdrachten

Werkopdracht

  • Beschrijf op welke onderdelen het Prestatie Afstemmings Model voor jou persoonlijk werkt of niet? In hoeverre beoordeel je de uitkomsten hiervan als voldoende of goed en waar kan er verbetering plaats vinden.
  • Is jouw organisatie ‘balanced’? Beschrijf dit aan de hand van de Balanced Scorecard.

Reflectieopdracht

  • Beschrijf een positieve ervaring die je hebt gehad met delegeren.
  • Beschrijf een voorbeeld van een situatie waarin je noodgedwongen verantwoordelijkheden moest overdragen of noodgedwongen iets gedelegeerd hebt gekregen.
  • Was het een goede beslissing om te delegeren of gedelegeerd te krijgen? Pas die op beide situaties toe.
  • Wat zijn voor jou de voorwaarden om te kunnen delegeren?
  • Op basis van bovenstaande vragen: wat zijn je inzichten en tot welke leervragen leidt deze reflectieopdracht?

De reflectieopdracht kan als input dienen voor de intervisie.

Inspiratie

Verandermanagementsite.nl is een contentsite gericht op verandermanagement met centraal een uitgewerkte praktijkcase, aangevuld met interessante artikelen, boeken en tools. Eén van de thema’s in de verandercase betreft motiveren. Wanneer je je wat verder wilt verdiepen, kan je hier verder lezen.