Middle management – Wiltec – Teammanagement – Effectief teamfunctioneren

Lezen en bestuderen

Lezen

  • Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 10 en 11

Bestuderen

Maken

Documenten

Download prestatie als pdf 

Voorbereidende opdrachten

Werkopdracht

  • Voer de scan teamontwikkeling uit.
  • In welke fase bevindt het team zich? Geef drie duidelijke voorbeelden die de uitkomst van de scan onderbouwt.
  • Voer de scan effectief teamfunctioneren uit.
  • Kijkend naar de uitkomsten van de scan, wat moet er gebeuren om dit team naar een volgend niveau te tillen?

Reflectieopdracht

  • Maak de test timemanagement.
  • Geef jezelf een cijfer tussen de 1 en 10 voor jouw timemanagement. Motiveer je cijfer.
  • Wat ga je doen om dit cijfer te verbeteren? Motiveer je keuze.
  • Hoe ga je dit aanpakken? Hoe ga je dit proces borgen?
  • Op basis van bovenstaande vragen: wat zijn je inzichten en tot welke leervragen leidt deze reflectieopdracht?

De reflectieopdracht kan als input dienen voor de intervisie.