Themadag 1 – introductie, strategie, cultuur

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de introductiebijeenkomst bekijk je het model dat betrekking heeft op teamrollen.

De test kan je downloaden als excel, invullen en geprint meenemen naar de bijeenkomst.

Bekijk op managementmodellensite.nl de volgende onderwerpen:

Een belangrijk onderdeel van het leren is het vooraf formuleren van leervragen. Goede leervragen sturen het ontwikkelproces. Je hoeft nog niet aan de slag te gaan met leervragen, maar verdiep je al vast eens in het formuleren van leervragen. Tijdens de eerste dag komen we hier nog op terug.

Maken:

Werkopdracht

 • Hoe komt strategie in jouw organisatie tot stand? Wie is daar bij betrokken en op welke wijze? Hoe wordt de strategie vastgelegd en gedeeld in de organisatie? Wat zijn de belangrijkste strategische doelen?
 • Wat is de missie van jouw organisatie? Waar kunnen we het vinden? In hoeverre kennen de medewerkers in de organisatie deze missie? Wat is de rol van de missie in je organisatie?
 • Voer de cultuurscan concurrerende waarden van Quinn en Cameron uit.
 • Welke ontwikkeling wil je organisatie maken? Waarom, wat gaat dit opleveren? Wat moet er gebeuren om deze ontwikkeling te maken?

Reflectieopdracht

 • Maak de leerstijlentest van Kolb.
 • Hoe leer jij het meest effectief? Waar blijkt dat uit?
 • Hoe kan jij de andere leerstijlen verder ontwikkelen? Welke activiteiten ga je hiertoe uitvoeren? Wanneer je je leerstijlen verder gaat ontwikkelen, wat gaat het je opleveren?
 • Maak de test die hoort bij de Roos van Leary.
 • Wat herken je van jezelf in de uitkomsten van de test? Maak hierbij gebruik van de toelichting onder het model van de Roos van Leary.
 • Hoe ga jij om met [a] bovengedrag, [b] ondergedrag, [c] samengedrag en [d] tegengedrag? Beoordeel per gedragsaspect de effectiviteit van jouw reactie. Wat wil je hierin veranderen? Hoe pak je dat aan?
 • Op basis van bovenstaande vragen: wat zijn je inzichten en tot welke leervragen leidt deze reflectieopdracht?

Lezen

 • Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 9

Deelnemers worden uitgedaagd om aan het eind van iedere themadag methodisch te reflecteren op de impact die zij met het betreffende thema kunnen hebben op de organisatie, welk gedrag ze daarbij moeten laten zien en welke kennis en vaardigheden ze hiervoor nodig hebben.

Onderdeel van iedere themadag is intervisie. Per bijeenkomst krijgen de deelnemers een reflectieopdracht, die leidt tot casuïstiek die kan worden ingebracht in de intervisiebijeenkomst.