3. Structuur

3. Structuur

De organisatiestructuur bestaat uit de arbeidsverdeling (functie- en taakverdeling) en de coördinatie (de communicatie tussen functies, taken en afdelingen). Deze elementen zijn met elkaar verbonden: als de arbeidsverdeling toeneemt, zal de behoefte aan afstemming ook groter worden.

Organisatieschema

Gebruik je het Handboek Organisatie en Management? Lees 11.2.2 Arbeidsverdeling in horizontale richting, 11.2.4 Omspanningsvermogen en 11.2.5. Organisatieschema.

Ga op onderzoek in de organisatie. Denk aan vragen als: is er een organisatieschema en waar kan een medewerker dit vinden? Uit welke periode stamt het organisatieschema? Is het schema sindsdien veranderd? Zo ja, wat was de datum, het motief en de aard van de wijzigingen? Zo nee, is de organisatie daadwerkelijk stabiel gebleven? Uit hoeveel hiërarchische niveaus bestaat de organisatie? Bestaat er nog een nadere indeling in bijvoorbeeld divisies, afdelingen en dergelijke? Naar welk criterium is de organisatie gestructureerd (P-, M-, G-indeling)?

Span of control

Gebruik je het Handboek Organisatie en Management? Lees 11.2.4 Omspanningsvermogen.

Ga op onderzoek in de organisatie. Beschrijf de span of control van leidinggevenden. Denk aan vragen als: hoe ervaren leidinggevenden en medewerkers het omspanningsvermogen? Wat is de impact van grootte van het omspanningsvermogen? Hoe wordt het omspanningsvermogen in de organisatie vergroot?