1. Cultuur (shared values)

1. Cultuur (shared values)

Shared values vormen de bedrijfscultuur, dat iets laat zien van de gedeelde, duidelijk aanwezige (dominante) waarden en normen binnen de organisatie. Deze hebben onder meer betrekking op de manier waarop management en medewerkers met elkaar en met de buitenwereld omgaan en op de filosofie die als uitgangspunt geldt voor het zakendoen. In de literatuur wordt deze S weleens de ziel van de organisatie genoemd, de drijvende kracht achter de organisatorische inspanningen om de geformuleerde doelstellingen te realiseren.

Cultuurniveaus

Gebruik je het Handboek Organisatie en Management? Lees 12.2.5 Het drie-lagenmodel van Schein.

Ga op onderzoek in de organisatie. Beschrijf de cultuur van de organisatie op basis van het cultuurmodel van Schein. Wat zijn de artefacten en symbolen die we in de organisatie terugvinden? Dan een wat moeilijkere vraag: wat zijn de aangenomen waarden die we in de organisatie terugvinden? En nog wat moeilijker: wat zijn de basisveronderstellingen die we in de organisatie terugvinden?

Cultuurtypologie

Gebruik je het Handboek Organisatie en Management? Lees 12.2.7 Typologie van Quinn en Cameron.

Welke organisatiecultuur domineert in de organisatie en hoe zien we dat terug in de organisatie?

Tip: een handig hulpmiddel om dit te onderzoeken is de scan concurrerende waarden of OCAI van Cameron en Quinn.