7. Stijl

7. Stijl

Stijl heeft betrekking op de wijze waarop en de houding van waaruit leiding wordt gegeven. Over dit onderwerp bestaan verscheidene theorieën, met ieder hun eigen invalshoek. De juiste manier van optreden van leidinggevenden levert een zeer belangrijke bijdrage aan het succes van de organisatie.

Leiderschapstijlen

Gebruik je het Handboek Organisatie en Management? Lees 9.5.3 Leiderschapsstijlen.

Welke leiderschapsstijl komen we vooral tegen in de organisatie wanneer we kijken naar autoritair, democratisch en participerend leiderschap? Hoe zien we dat terug in de organisatie, waaruit blijkt dat? Wat betekent dat voor de medewerkers?

Mensbeeld

Uitgaande van de X-Y-theorie van McGregor, wat is het dominante mensbeeld in de organisatie? Hoe zien we dat terug in de organisatie, waaruit blijkt dat? Wat betekent dat voor de medewerkers?

Taakgericht of mensgericht

Uitgaande van het leiderschapsdiagram van Blake en Mouton, welke stijl domineert in de organisatie? Hoe zien we dat terug in de organisatie, waaruit blijkt dat? Wat betekent dat voor de medewerkers?

Teams

Gebruik je het Handboek Organisatie en Management? Lees 8.10 Groepen en teams en 8.11.1 Fasen in groepsontwikkeling.

Hoe wordt er in de organisatie samengewerkt? Wordt er in groepen of in teams gewerkt? Waaruit blijkt dat, hoe zien we dat terug in de organisatie? Hoe werken mensen samen? Denk aan termen als fysiek, virtueel, hybride, functioneel, zelfsturend.

Kies een team. Geef een korte beschrijving van dit team. In welke fase van teamontwikkeling (scan) bevindt dit team zich op basis van het model van Tuckman? Waar blijkt dit uit? Wat moet er gebeuren om dit team naar een volgende fase te brengen?

Besluitvorming

Gebruik je het Handboek Organisatie en Management? Lees 9.3.2 Rationeel besluitvormingsproces, 9.3.3 Niet-rationele besluitvormingsprocessen en 9.3.4 Aspecten van besluitvorming.

Ga op onderzoek in de organisatie. Beschrijf de wijze waarop besluiten in de organisatie tot stand komen. Denk daarbij aan vragen als: in hoeverre is er sprake van rationele besluitvorming in de organisatie en hoe vind je dat terug? Welke vorm of vormen van irrationele besluitvorming komen voor in de organisatie en hoe vind je dat terug? Wie zijn betrokken bij besluitvorming? Wat is de invloed van medewerkers op de besluitvorming? Hoe is de medezeggenschap in de organisatie geregeld?

Motiveren

Gebruik je het Handboek Organisatie en Management? Lees 8.3 Motivatie.

Hoe wordt de motivatie van mensen in de organisatie beïnvloed? Wat motiveert de gemiddelde medewerker? Wat doet de organisatie om mensen de motiveren (bewuste acties en activiteiten)? Kijk naar werkintrinsieke en werkextrinsieke motivatie en gebruik een theorie (Alderfer, McClelland of Vroom).