6. Skills

6. Skills

Onder skills vallen de kennis en vaardigheden die de organisatie nodig heeft om de concurrentieslag aan te kunnen gaan. In ieder geval gaan het daarbij om de kernvaardigheden (core compentences).

Gebruik je het Handboek Organisatie en Management? Lees 2.4 Strategisch management in de 21ste eeuw. Dit subhoofdstuk helpt bij het vinden van en nadenken over de kernvaardigheden van de organisatie.

Welke kennis en/of vaardigheden is/zijn uniek of onderscheidend voor de organisatie? Hoe onderscheidt de organisatie zich van de concurrenten? Hoe levert de organisatie toegevoegde waarde aan haar klanten?

In welke mate zijn die skills bij (enkele of meerdere) medewerkers aanwezig. Hoe wordt daarop geselecteerd, hoe ontwikkeld, hoe geborgd?

Bij het beantwoorden van bovenstaande vragen moet je goed weten waar je de informatie vandaan haalt.

Probeer ook een meer spannende vraag: welke kerncompetenties moet de organisatie ontwikkelen om haar positie in de markt te beschermen, welke kerncompetenties zijn over tien jaar nodig?

Voor meer informatie over kerncompetenties van een organisatie, zie ‘theoretisch kader kerncompetenties‘ en ‘the core competence of the organization‘.