9. Aanbevelingen

9. Aanbevelingen

Schrijf in maximaal 1A4 maximaal drie aanbevelingen voor de directie of het management hoe het bedrijf verbeteringen kan doorvoeren.

Advies om een aanbeveling is één zin dikgedrukt aan te geven en daaronder een korte toelichting te geven met betrekking tot het waarom en hoe van deze aanbeveling.