8. Totaalbeeld organisatie

8. Totaalbeeld organisatie

Met het 7S-model heb je de organisatie onderzocht, per S heb je nu een beeld. Maak nu de ‘foto’ van de organisatie. Per S kijk je of deze in overeenstemming is met de andere S’en. In hoeverre is de Strategie van de organisatie in overeenstemming met de Structuur, Systemen, Staff, Skills, Style en Shared Values? Werk met het ‘stoplichtsysteem’: volledige of grotendeels in overeenstemming = groen; deels in overeenstemming = oranje; nauwelijks of niet in overeenstemming = rood. Voor meer uitleg ga je naar tool 7S-matrix.

De keuzes probeer je zoveel als mogelijk te objectiveren. Dus voor iedere keuze wordt in één of twee zinnen beschreven waarom je tot deze keuze bent gekomen.

Uiteindelijk maak je een matrix. Je kan dan in één oogopslag zien waar het ‘goed’ gaat en waar de knelpunten zitten.