C. Managementvaardigheden – Ik & mijn team: invloed en Beweging

Voorbereiding

  • Formuleer een concreet leerdoel m.b.t. het onderwerp van dag 3: Invloed en beweging
  • Maak de delegatietoets
  • Maak de vragenlijst conflicthantering
  • Zorg dat je een casus paraat hebt (in je hoofd, of in steekwoorden op papier) op dag 3. Een casus waarin weerstand aan de orde was. Om een casus beknopt uit te werken, kun je het 5xG model gebruiken.

Presentatie

Aanvullende opdrachten (facultatief)

(Praktijk)opdracht na de training

  • Schrijf een korte reflectie (halve bladzijde) over je belangrijkste inzichten en ervaringen uit de trainingsdag.
  • Formuleer een CATA (concrete aanzet tot actie) voor jezelf. Dit is een experiment waar je de komende tijd in praktijk mee gaat oefenen. Zorg ervoor dat je jezelf uitdaagt; leren gebeurt buiten je comfortzone.
  • Plan momenten waarop je gaat experimenteren. Zorg ervoor dat je tijd maakt om je experimenten voor te bereiden en erop te reflecteren: wat lukte? Wat nog niet (helemaal)?

Leestips (facultatief)