1.2 Producten en markt

De kernactiviteit van PRACTICAL is praktijktrainingen ontwikkelen en verzorgen voor particulieren, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven op het gebied van dier, plant en techniek.

Deze kernactiviteit wordt geleidelijk aan aangevuld en uitgebouwd naar:

  • adviseren over praktijktrainen aan bedrijven, onderwijs en instellingen,
  • het opzetten van scholen voor praktijktrainen in het buitenland en
  • cultureel-educatieve activiteiten op de particuliere markt.

De onderwijsinstellingen zijn goed voor ongeveer driekwart van de omzet. In dit geval spreken we met name over VMBO’s, AOC’s, HAS’n, Wageningen Universiteit en Veterinaire Faculteit van de Universiteit van Utrecht.

Momenteel wordt ongeveer 26% van de omzet gerekend tot de commerciële omzet. Voor 40% maakt PRACTICAL nog deel uit van de financieringsstructuur van het ministerie van LNV. Het resterende percentage van 34% wordt op offertebasis gerealiseerd bij de AOC’s, middelbaar agrarische onderwijs, waarvoor echter een gedwongen winkelnering geldt.