1.1 Missie en visie

PRACTICAL heeft de volgende missie:

‘PRACTICAL is de autoriteit in praktijkleren in de sectoren plant, dier en techniek.’

Toelichting op de missie:

Autoriteit: (h)erkend als de beste praktijktrainers, door in partnership met belanghebbenden meerdere vormen van leren te integreren.

Werkgebied: nationaal en internationaal

Interne missie: ‘Van inhoudsgericht naar vraaggericht en van specialist die traint naar praktijkopleider met specialisme.’

Visie: ‘Mensen praktijkleren’

Toelichting op de visie:

Het bieden van specifieke expertise, unieke faciliteiten en veilige werkomgeving om praktische vaardigheden permanent te activeren en te verdiepen.