1.3 Organisatieschema

Het organisatieschema ziet er als volgt uit.

PRACTICAL heeft haar uitvoerende activiteiten ondergebracht in een zestal programma’s:

  • Rundveehouderij & Plattelandsontwikkeling
  • Pluimvee, Varkens & Diervoerders
  • Dierverzorging & Paardenhouderij
  • Retail & Communicatie
  • Tuin- & akkerbouw
  • Techniek

De algemeen directeur, operationeel directeur en programmamanagers vormen met elkaar het OMT, het Operationeel ManagementTeam, het hoogste besluitvormend orgaan.

Een programma kent een teamcoördinator, accountmanager(s), planner(s) en een team trainers. Trainers van een bepaald programma kunnen door een ander programma worden ‘ingehuurd’.