Organisatie-analyse

PRACTICAL is een bedrijf dat is gespecialiseerd in praktijktrainingen. Deelnemers aan praktijktrainingen leren door te doen in een veilige en gesimuleerde omgeving. Een praktijktraining varkens vaccineren start met een korte instructie, daarna ga je de varkensstal in om te oefenen onder toezicht van gespecialiseerde trainers.

PRACTICAL verzorgt praktijktrainingen op het gebied van dier, plant en techniek. Deelnemers kunnen terecht op een vijftal trainingscentra in Oenkerk, Dronten, Barneveld, Ede en Horst. De trainingen worden ook uitgevoerd op locatie bij de klant, zowel nationaal als internationaal. Op het gebied van intensieve veehouderij en tuinbouw komen jaarlijkse zo’n 300 deelnemers voor enige maanden uit het buitenland.

PRACTICAL heeft 280 medewerkers, waarvan 150 trainers. Het bedrijf had in 2016 een omzet van 25 miljoen euro met een bescheiden positief resultaat. In 2014 is een omvangrijke reorganisatie doorgevoerd, waarbij het personeelsbestand met ongeveer 30% is gereduceerd.

PRACTICAL heeft IPC als concullega. Beide instituten stonden voorheen bekend als praktijkschool. De instituten zijn ontstaan uit diverse fusierondes van oorspronkelijk veertien praktijkscholen. Van oorsprong bedienden zij het agrarisch onderwijs met praktijkfaciliteiten, die voor de onderwijsinstellingen te kostbaar waren om zelfstandig op te zetten en te exploiteren.

PRACTICAL maakte tot eind 2016 nog deel uit van de financieringsstructuur van het ministerie van LNV. Daarna moet PRACTICAL zich als marktpartij gaan gedragen. PRACTICAL zit in de omslag van taakorganisatie (met een beetje marktervaring) naar marktorganisatie.