5.4 Blauw, rood en groen

Medewerkers en management binnen PRACTICAL denken op verschillende manieren. Op zich komt dat in veel organisaties voor en op zich hoeft dit ook geen probleem te zijn, mits je je hier bewust van bent. Zwartwit gesteld weet het management binnen PRACTICAL niet goed hoe zij de noodzakelijke veranderingen voor het voetlicht krijgt bij de medewerkers. Nieuwe methodieken worden ingezet en medewerkers lijken niet in beweging te komen. Medewerkers vertonen ‘duikgedrag’: het management heeft weer iets nieuws bedacht, ‘effe duiken’ en we komen weer tevoorschijn als de storm is overgewaaid.

De kleurenleer van De Caluwé biedt handvatten om meer grip te krijgen op de verandercultuur en de communicatie op dit vlak.

PRACTICAL-kleuren

Kijk ik naar de onderwerpen die bij de verschillende kleuren horen en luister ik naar de woorden die management en medewerkers hanteren, dan meen ik dat het management overwegend blauw is en medewerkers overwegend rood.

Typische woorden die bij blauwdrukdenkers horen en door het management van PRACTICAL worden gehanteerd: resultaat, prestatie, ISO, doel, controle, budget, bewaking en afspraak.

Typische woorden die bij rooddrukdenkers horen en door de medewerkers van PRACTICAL worden gehanteerd: aangenaam, belangstelling, zorgvuldig, sociaal, overleg, lief-en-leed-pot, functiebeschrijving.

Een veldonderzoek hieromtrent bevestigt dit beeld niet direct, maar maakt het beeld er niet duidelijker op.

Veldonderzoek kleuren

Het onderzoek is uitgezet bij drie groepen:

  • eerstelijnsmanagement
  • teamcoördinatoren en hoofden van afdelingen
  • trainers

De gegevens zijn verwerkt in vier grafieken:

  • grafiek vergelijking kleuren onderzoeksgroepen;
  • spreidingsdiagram eerstelijnsmanagement;
  • spreidingsdiagram teamcoördinatoren en hoofden van afdelingen, en
  • spreidingsdiagram trainers.

De gemiddelde uitkomsten bij de drie verschillende onderzoeksgroepen komen redelijk overeen. De verschillen zijn klein. De verschillen over de hele linie zijn echter klein. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat bij management (n=9) en trainers (n=22) rood domineert, bij teamcoördinatoren en hoofden van afdelingen (n=5) groen. Bij alle drie de onderzoeksgroepen zitten de kleuren blauw, rood en groen dicht bij elkaar.

Daar de onderzoeksresultaten niet echt overtuigend zijn, heb ik per groep een spreidingsdiagram gemaakt. De kleuren per deelnemer per groep schieten echt alle kanten op. Aan iedere diagram heb ik een tabel toegevoegd met laagste en hoogste waarde en het verschil tussen de laagste en hoogste waarde.

De verschillen binnen iedere onderzoeksgroep is groot. Gemeenschappelijkheid binnen iedere groep en daarmee binnen het geheel is ver te zoeken.

PRACTICAL is een organisatie met een zeer gevarieerd publiek.