3.1 Organisatie

Statisch

Wat is een organisatie? Wat verstaan we onder het begrip organisatie?

Type ‘organisatie’ in op Google en een schijnbaar oneindige rij aan definities gaat aan ons voorbij.

In hun boek ‘De Manager’ voeren Ten Bos et al een aantal vakbroeders op die zich hebben gewaagd aan het definiëren van het begrip organisatie.

Keuning en Eppink (2001): een complex van middelen ter realisatie van bepaalde doelstellingen.

Schein (1997): een organisatie is de rationele coördinatie van activiteiten van een aantal mensen die door middel van taakverdeling en een hiërarchie van autoriteit en verantwoordelijkheid een bepaald gemeenschappelijk doel proberen te bereiken.

Katz en Kahn (1978): de organisatie is een open sociaal systeem dat middelen aan haar omgeving onttrekt, deze middelen vervolgens verandert om ze tenslotte weer terug te geven aan die omgeving.

Ten Bos et al constateren dat in iedere poging een beperking is besloten. Definities zijn te statisch.

Dynamisch

Zij kiezen voor een meer dynamische benadering: kijk naar het fenomeen organisatie vanuit steeds weer wisselende perspectieven. Hierbij maken zij gebruik van Morgan en McKinsey.

Morgan gebruikt verschillende brillen wanneer hij naar een organisatie kijkt: een machine, een organisme, een cultureel geheel of bijvoorbeeld een psychologische gevangenis. Je kunt oneindig variëren in perspectief. Een dynamisch maar weinig gestructureerde benadering.

Dynamisch maar met structuur is de benadering van McKinsey. Ten Bos et al voeren hier het bekende 7S-model op. In het 7S-model zitten zeven relevante factoren die bruikbaar zijn bij het analyseren van een organisatie. Natuurlijk kunnen andere mogelijk relevante factoren worden betrokken. Om grip te krijgen op de werkelijkheid kan een model heel nuttig zijn. Of zoals Cameron en Quinn in hun boek zeggen over modellen: ‘Het is voor de bepaling van de belangrijkste dimensies waarop men de aandacht moet richten dan ook van belang met een basismodel te werken, een theoretisch fundament …’.