googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

6.2 Beloningssystemen

In zowel de HR-cyclus als het PAM staat het managen van de prestaties van de medewerkers centraal. Het is aan het management de medewerkers dusdanig te motiveren dat zij tot optimale prestaties komen.

Het Michigan- en het Harvard-model hebben een andere kijk op prestatiesturing, aldus Michiel Schoemaker in Organisatieontwikkeling en Human Resource Management.

Het Michigan-model gaat uit van extrinsieke motivatie door beoordelen en motiveren. De manager stuurt door middel van beoordelen, belonen en ontwikkelen van medewerkers.

Het Harvard-model gaat uit intrinsieke motivatie. Door het bevorderen van betrokkenheid van de medewerkers, raken de medewerkers gemotiveerd en dit bevordert hun prestaties. De manager stuurt niet op de prestaties maar creëert een ‘high-commitment worksystem’.

Van Leeuwen et al noemen dit een ‘romantische’ benadering van HRM. Prestatie is een afgeleide van de gedane investeringen op het gebied van begeleiding en ontwikkeling. Zij pleiten voor een gezonde balans tussen prestatiegerichtheid en aandacht voor begeleiding en ontwikkeling van medewerkers.

PRACTICAL kent zo’n balans wanneer het gaat om sturen op prestaties. Enerzijds proberen we de medewerkers intrinsiek te motiveren door hen te betrekken bij allerlei ontwikkelingen en hen te consulteren alvorens besluiten te nemen. Anderzijds motiveren de managers extrinsiek door de inzet van instrumenten als afsprakengesprekken en – formulieren, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.