5.6 Cultuurdiagnose

Culturele hoofdvormen

Volgens Cameron en Quinn weerspiegelt de cultuur van een organisatie zich in de waarden die er worden gekoesterd, de dominante leiderschapsstijlen, de taal en de symbolen, de procedures en de vaste regels, en de definities van succes die de organisatie uniek maken.

Cameron et al reiken een cultuurdiagnose aan, het OCAI. Het model is eenvoudig toe te passen en is kwantitatief van aard, zodat de gegevens makkelijk kunnen worden verwerkt.

Het instrument is gebaseerd op het theoretisch model van de concurrerende waarden. Het theoretisch model wordt weergegeven in vier kwadranten, elk kwadrant vertegenwoordigt een culturele hoofdvorm.

De culturele hoofdvormen hebben de volgende kenmerken:

Familiecultuur

 • mensgericht – medewerkers centraal
 • vriendelijke werkomgeving
 • leiders zijn mentoren
 • loyaliteit & traditie
 • grote betrokkenheid
 • flexibel
 • zorg voor het personeel
 • teamwork
Adhocratiecultuur

 • innovatiegericht – centraal: ontwikkeling van veel nieuwe producten en diensten
 • creatieve werkomgeving
 • leiders zijn innovators
 • experimenteren & innoveren
 • toonaangevend
 • flexibel & individualistisch
Hiërarchische cultuur

 • beheersgericht – regels en procedures zijn belangrijk
 • formalistisch & gestructureerd
 • leiders zijn coördinatoren
 • formele regels & beleidsstukken
 • behoefte aan stabiliteit & beheersbaarheid
Marktcultuur

 • resultaatgericht – het eindproduct staat centraal
 • competatief
 • leiders zijn opjagers
 • reputatie & succes
 • externe positionering
 • behoefte aan stabiliteit & beheersbaarheid

Cultuuronderzoek bij PRACTICAL

Het onderzoek is uitgezet bij drie groepen:

 • eerstelijnsmanagement
 • teamcoördinatoren en hoofden van afdelingen
 • trainers

De gegevens zijn verwerkt in zes diagrammen:

 • diagram huidige en gewenste situatie eerstelijnsmanagement (n=9)
 • diagram huidige en gewenste situatie teamcoördinatoren en hoofden van afdelingen (n=5)
 • diagram huidige en gewenste situatie trainers (n=22)
 • diagram huidige situatie per groep en gemiddelde
 • diagram gewenste situatie per groep en gemiddelde
 • diagram huidige situatie in vergelijking met onderzoek bij 1.000 andere organisaties

Diagram huidige en gewenste situatie eerstelijnsmanagement

Diagram huidige en gewenste situatie teamcoördinatoren en hoofden van afdelingen

Diagram huidige en gewenste situatie trainers

Diagram huidige situatie per groep en gemiddelde

Diagram gewenste situatie per groep en gemiddelde

Diagram huidige situatie in vergelijking met onderzoek bij 1000 andere organisaties

We kunnen op basis van dit onderzoek een aantal zaken constateren.

De gemiddelde per onderzoeksgroep komen sterk met elkaar overeen. Alle diagrammen vertonen een vliegermodel.

De huidige situatie wordt door alle onderzoeksgroepen gezien als een sterke familiecultuur, met daarnaast een accent op de hiërarchische cultuur.

Gewenste situatie is duidelijk de adhocratiche cultuur, met daarnaast een sterk verminderde invloed van de hiërarchische cultuur, het goede van de familiecultuur bewaren en meer marktcultuur.

Vergelijken we de huidige PRACTICAL-cultuur met die van 1.000 andere organisatie dan constateren we dat PRACTICAL qua cultuur sterk afwijkt: bij de andere organisatie overheerst een marktcultuur.