5.5 Het-wereld versus wij-wereld

Een geschetste beeld in 3.3.5. kunnen we ook schetsen aan de hand van de drie werelden die Ofman et al beschrijft: de het-wereld, wij-wereld en ik-wereld.

In de het-wereld gaat het om systemen, over objectiviteit, het streven naar de waarheid, over handboeken, manuals en certificering.

In de wij-wereld gaat het om hoe we met elkaar om gaan, over juistheid, samenwerking, cultuur, sfeer, waarden, over verbinding aangaan, interactiviteit.

In de ik-wereld kijk je wat er in jezelf gebeurt, is de wereld subjectief en draait het om schoonheid, passie, inspiratie, bezieling.

Gechargeerd gezegd leeft het management van PRACTICAL in de het-wereld en de medewerkers in de wij-wereld.

Samenvattend: