4.1 Organisatie-eenheden

Mintzberg onderkent vijf belangrijke eenheden van een organisatie: directie, middenkader, uitvoerders, technische staf en ondersteunende staf.

Het primaire proces en de gezagslijn hebben vorm gekregen in de basis van het model, technische staf en ondersteunende staf zijn indirect betrokkenen en hebben daarom een plek los van de basis. Mintzberg ziet dit model ook echt als een model waar je mee kunt spelen. Ook hier geldt weer: een model is een hulpmiddel op de werkelijkheid te benaderen.

De uitvoerders zijn de medewerkers die direct bij het primaire proces zijn betrokken. Bij PRACTICAL zijn de allereerst de trainers, aangevuld met accountmanagers en adviseurs praktijkleren.

De directie, bij PRACTICAL gevormd door een algemeen- en een operationeel directeur, ontwikkelen de te volgen strategie en houden toezicht op de gang van zaken in de organisatie.

Gezien de omvang van de organisatie heeft de directie behoefte aan een middenkader. PRACTICAL kent de zogenaamde eerstelijnsmanagers: programmamanagers, locatiemanagers, productmanager, manager P&O, manager Finance & Control, manager Customer Support en de senior-adviseur Trainen & Innovatie.

Directie en programmamanagers vormen het OMT, Operationeel Management Team, het hoogste besluitvormend orgaan binnen PRACTICAL.

Een Raad van Toezicht ziet toe op de bedrijfsvoering en functioneren van directie en management.

Programmamanagers en de manager Finance & Control laten zich ondersteunen door het zogenaamde tweedelijnsmanagement, bestaande uit teamcoördinatoren en hoofden van afdelingen (Administratie en ICT).

De technische staf wordt volgens Mintzberg gevormd door medewerkers die het eigenlijke werk niet zelf doen maar wel grote invloed hebben op de dagelijkse werkzaamheden. Binnen PRACTICAL behoren hiertoe de medewerkers van Customer Support (administratieve en commerciële afhandeling van de trainingen) en de planners.

De ondersteunde staf ondersteunt de medewerkers die in één van de overige organisatie-eenheden werkzaam zijn. Zoals daar zijn binnen PRACTICAL: medewerkers hostels, restaurants, receptie, ICT en agrarische medewerkers.