Macht

Ten aanzien van het item macht deponeert Mintzberg twee interessante stellingen.

Hoe groter de externe controle over de organisatie, hoe gecentraliseerder en geformaliseerder de structuur.

PRACTICAL wordt deels gefinancierd door de overheid met zogenaamde leerlingweken ten behoeve van het regulier onderwijs. De verantwoording hierover is strikt, de invloed van de stafafdeling Finance & control is groot. Wanneer deze financiering verdwijnt en daarmee de verantwoording, is er meer ruimte voor decentralisatie.

Hoe groter de machtsbehoeften van de organisatieleden, hoe sterker de neiging tot een buitensporige centralisatie zal zijn.

In iedere organisatie spelen machtsconflicten een rol, dus ook bij PRACTICAL. Machtsdeling is nodig, maar gaat altijd ten koste van de hoeveelheid macht bij de top of lijnmanagement. Deze zullen zich verzetten tegen decentralisatie of machtsdeling.