Technisch systeem

Onder technisch systeem verstaat Mintzberg de technologie die de uitvoerders gebruiken om input om te zetten in output. Het technisch systeem dat PRACTICAL gebruikt voor het proces is AMIS, een speciaal voor PRACTICAL ontwikkeld cursusadministratiesysteem, en voor de inhoud is men afhankelijk van trainingsmateriaal, welk materiaal in toenemende mate beschikbaar komt op Livelink, een contentmanagementsysteem.

Mintzberg stelt dat automatisering van de uitvoerende werkzaamheden de bureaucratische administratieve structuur verandert in een meer organische structuur.

In een bureaucratische organisatie kan controle een obsessie worden. Binnen PRACTICAL is controle nog geen obsessie, maar veel aandacht voor de markt en de inhoud wordt afgeleid door veel administratieve handelingen, een foutgevoelig administratiesysteem en een happerende ICT-infrastructuur. Mintzberg is ervan overtuigd dat automatisering leidt tot afnemend toezicht en meer vrijheid voor de medewerkers. Ingewikkelde administratieve zaken kunnen immers zonder fouten worden uitgevoerd.