Leeftijd en grootte

Met betrekking tot leeftijd van de organisatie, stelt Mintzberg dat hoe ouder de organisatie is, hoe geformaliseerder het gedrag binnen de organisatie.

PRACTICAL is ruim 45 jaar oud. Medewerkers met een lang dienstverband vertonen geformaliseerd gedrag, gedrag dat blokkerend werkt bij verandering.

Organisaties groeien niet geleidelijk. Belangrijke structuurveranderingen doen zich plotsklaps voor. Larry Greiner onderscheidt zes groeifases en vijf crisissituaties. PRACTICAL zit in de standaardisatiefase en zal mijn inziens over niet al te lange tijd in een bureaucratiecrisis komen. De omschrijving die Bos et al van deze situatie geven is herkenbaar: ‘Het werk, de kennis of de resultaten worden in toenemende mate gestandaardiseerd. De top van de organisatie maakt hierdoor het gedrag van de medewerkers voorspelbaarder en controleerbaarder. Groei wordt bereikt door formalisatie, resultaatbeheersing en procedures. Dit leidt uiteindelijk tot de bureaucratiecrisis. Te strikte regelgeving smoort creativiteit en de omvangrijke administratie leidt tot een grote papieren rompslomp.’