Posts Tagged artikel_334

Longread: organisatiemetaforen

Longread: organisatiemetaforen

In deze longread over de organisatiemetaforen van Morgan wordt iedere metafoor uitgebreid beschreven. Deze longread is gebaseerd op het boek ‘Beelden van organisatie‘ van Gareth Morgan. Dit artikel biedt de mogelijkheid om een organisatie door de lens van een organisatiemetafoor te beschouwen. Een organisatie heeft vaak kenmerken van meerdere metaforen,

Lees meer