Posts Tagged artikel_324

Cultuurverandering vraagt om een bredere kijk op ‘cultuur’

Cultuurverandering vraagt om een bredere kijk op ‘cultuur’

Een strategische aanpassing vraagt veelal ook om aanpassingen in de cultuur. Daarvoor moet het management inzicht hebben in de gelaagdheid van cultuur, en zicht op mogelijke aangrijpingspunten voor verandering. Een raamwerk waarin cultuur in context wordt geplaatst kan daarbij helpen. Het artikel ‘Cultuurverandering vraagt om een bredere kijk op ‘cultuur’’

Lees meer