Posts Tagged artikel_concurrw

Het werk van Robert Quinn belicht

Het werk van Robert Quinn belicht

  Volgens Quinn bestaat er bij de meeste wetenschappers consensus over de opvatting dat de organisatiecultuur een sterke invloed heeft op de prestaties en effectiviteit op lange termijn. Tegelijkertijd kunnen we ook constateren dat het onderwerp cultuur geen topprioriteit is van de hoogste leidinggevenden. Blijkbaar heeft cultuur een verkeerde connotatie

Lees meer

Cultuurbeoordeling volgens het model van de concurrerende waarden

Cultuurbeoordeling volgens het model van de concurrerende waarden

Boom Uitgeverij heeft een interessant artikel geplaatst met een andere insteek rondom het model van de concurrerende waarden. In het hedendaagse bedrijfsleven is de cultuur binnen een organisatie van cruciaal belang voor succes. Het artikel ‘Cultuurbeoordeling volgens het model van de concurrerende waarden’ biedt een diepgaande blik op hoe organisatieculturen

Lees meer