Artikelen

Elf tips om van werkstress af te komen

Elf tips om van werkstress af te komen

  Dames, neem uzelf niet te serieus! De gevolgen van stress zijn bij vrouwen veel extremer dan bij mannen. Maar wat zijn die gevolgen? Ontdek hoe gestrest u eigenlijk bent. De Amerikaanse vrouwenartsen Stephanie McClellan en Beth Hamilton bundelden de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen op dit gebied in het boek Chill!

Lees meer

De opzet van een portfolioanalyse

De opzet van een portfolioanalyse

  Met behulp van een portfolioanalyse kun je de performance van verschillende product-marktcombinaties met elkaar vergelijken. Hierdoor verkrijg je een goed beeld van de vitaliteit van de portfolio van je organisatie. De portfolioanalyse dwingt tot het maken van keuzes: moet ik saneren of juist uitbreiden en welke producten of diensten

Lees meer

Create a customer pyramid yourself

Create a customer pyramid yourself

  With the customer pyramid of Curry, the relationship between customer and sales is mapped out. The basis of the model is the widely used Pareto principle, also known as the 80/20 rule of Pareto. There are different formats for the customer pyramid which can be used, but generally the

Lees meer

Cultuurbeoordeling volgens het model van de concurrerende waarden

Cultuurbeoordeling volgens het model van de concurrerende waarden

Boom Uitgeverij heeft een interessant artikel geplaatst met een andere insteek rondom het model van de concurrerende waarden. In het hedendaagse bedrijfsleven is de cultuur binnen een organisatie van cruciaal belang voor succes. Het artikel ‘Cultuurbeoordeling volgens het model van de concurrerende waarden’ biedt een diepgaande blik op hoe organisatieculturen

Lees meer

Teamoverleg rendeert als u strak aanstuurt

  Als u wilt dat teambijeenkomsten iets opleveren, geef de deelnemers dan uitdrukkelijk de opdracht naar buiten te komen met de beste of de correcte oplossing. Dan kunnen ze er zich niet van af maken met een flauwe oplossing waarvan de grote merite is dat niemand er tegen was. Dat

Lees meer

Tien tips om het werk uitdagender te maken voor uw team

  Als mensen hun werk uitdagend vinden, zijn ze gemotiveerder, stijgt de productiviteit en ook de winst. Dat is alom bekend. Ook bekend is dat managers hierbij een grote rol (kunnen) spelen. Dat dat niet eens moeilijk is, wordt op Management Today uitgelegd door Jack Wiley, directeur van het Kenexa

Lees meer