Gaan als een raket met projectmanagement

 

Dit in projectie (www.projectiemagazine.nl) geplaatste artikel, ‘Gaan als een raket met projectmanagement’ laat zien hoe strategische, R&D, klant-, continuïteits- en verbeterprojecten ontstaan en worden gelegitimeerd. Voor velen is een project ‘gewoon’ een project, maar het voortraject en de onderbouwing verschilt sterk per projectsoort. Het artikel laat zien hoe verschillende soorten projecten zich ontwikkelen gedurende de opstart-, studie en voorstelfase en op geheel eigen wijze leiden tot een business case. Het geeft bovendien aanwijzingen hoe het projectportfolio dat hieruit volgt in samenhang gemanaged kan worden. Hoe stel je prioriteiten? Hoe besteed je de geïnvesteerde tijd en geld optimaal en maximaliseer je de waardetoevoeging?

Vermoolen, M. en Kempeneers, J. IPMA projectiemagazine 02-2013, p.38-43 (5p.)