Projectificatie in de samenleving

Het artikel met de intrigerende titel ‘Projectification of Society’ behandelt de opkomende trend van projectificatie, waarbij projecten steeds meer alle aspecten van ons leven doordringen. Wat betekent dit fenomeen voor de discipline projectmanagement?

In zijn artikel bespreekt Prof. Reinhard Wagner de opkomst van projectificatie, een ontwikkeling waarbij projecten steeds meer worden ingezet om doelen te bereiken in zowel persoonlijke als professionele omgevingen. Wagner verwijst naar een empirische studie in Duitsland en diverse voorbeelden uit de creatieve sector en sociale projecten om zijn punt te illustreren. De trend verschuift van puur zakelijke toepassingen naar een bredere maatschappelijke toepassing, waarbij mensen in hun dagelijkse leven projecten organiseren om uiteenlopende doelen te bereiken. Deze verschuiving benadrukt de noodzaak voor een beter begrip van de factoren die deze trend bevorderen of belemmeren, en de mogelijke effecten op zowel individuen als de samenleving als geheel.

Wat is projectificatie?

Projectificatie houdt in dat steeds meer activiteiten, taken en doelen worden georganiseerd en uitgevoerd in de vorm van projecten. Dit betekent dat principes en methoden van projectmanagement worden toegepast in allerlei aspecten van het leven, wat een grote invloed heeft op hoe mensen hun leven organiseren en hun doelen nastreven. Wagner geeft verschillende voorbeelden van deze trend, zoals:

  • De activiteiten van ‘Fridays for Future’ activisten in Duitsland, zoals evenementen, demonstraties en kampen die worden gepland en uitgevoerd als projecten.
  • ‘Corporate Social Responsibility (CSR)’ initiatieven van een voetbalclub in de Duitse Bundesliga, die fysieke fitheidscursussen voor kinderen en natuurbehoudsprojecten uitvoeren met een projectbenadering.
  • Ontwikkelingshulp- en gemeenschapsontwikkelingsprojecten, stads- of buurtontwikkelingsprojecten, ‘smart city’ projecten, en projecten gericht op vluchtelingenhulp en integratie.
  • Projecten die thuis of in de vrije tijd worden ondernomen, zoals de campagne van de Duitse doe-het-zelfketen Hornbach met de slogan ‘Do your project’, die een mentaliteit van zelf doen en vastberadenheid in het creëren aanmoedigt.

Effecten op de discipline projectmanagement

De trend van projectificatie heeft duidelijke implicaties voor de discipline projectmanagement. Omdat projecten steeds meer de standaard worden voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten in diverse sectoren, wordt de rol van projectmanagement verder versterkt. Projectmanagers en projectteams krijgen te maken met een grotere variëteit aan projecten, variërend van sociale tot ontwikkelingsprojecten, wat flexibiliteit, aanpassingsvermogen en innovatie in projectmanagementpraktijken vereist.

Toenemende vraag naar gekwalificeerde projectmanagers

De groei van projecten in verschillende sectoren leidt tot een toenemende vraag naar gekwalificeerde projectleiders die in staat zijn om projecten effectief te plannen, coördineren en uit te voeren. Aangezien projecten diverser worden en zich uitstrekken over verschillende domeinen, is er behoefte aan projectleiders met uiteenlopende vaardigheden en expertise om deze projecten succesvol te beheren. Dit kan leiden tot een vraag naar gespecialiseerde projectmanagers in specifieke sectoren of vakgebieden.

Voordelen en uitdagingen van projectificatie

Het leven in een op projecten gerichte samenleving biedt zowel voordelen als uitdagingen. Volgens Prof. Reinhard Wagner zijn de belangrijkste voordelen van projectificatie:

Zelfverwezenlijking

Projecten bieden mensen de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien, creativiteit te uiten en persoonlijke doelen na te streven.

Samenwerking

Projecten stimuleren samenwerking en teamwerk, waardoor mensen kunnen leren van elkaars vaardigheden en expertise.

Innovatie

Projecten moedigen innovatie aan en bieden een platform voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en oplossingen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Projecten gericht op sociale en maatschappelijke kwesties kunnen bijdragen aan positieve verandering en verbetering van de samenleving.

Aan de andere kant beschrijft Wagner ook de belangrijkste uitdagingen:

Overwerk

De constante focus op projecten kan leiden tot overwerk en stress, met mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van individuen.

Elitevorming

Er bestaat een risico dat een ‘projectklasse’ ontstaat, waarbij bepaalde groepen profiteren van projecten en anderen worden buitengesloten.

Afrondend

De projectificatie van de samenleving markeert een significante verschuiving in de manier waarop mensen activiteiten organiseren en doelen nastreven. Terwijl deze trend voordelen biedt zoals zelfverwezenlijking, samenwerking, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid, brengt het ook uitdagingen met zich mee zoals overwerk en elitevorming. De rol van projectmanagers wordt steeds crucialer, en de vraag naar gekwalificeerde projectleiders blijft groeien. Projectmanagementassociaties spelen een belangrijke rol in het ondersteunen en bevorderen van deze ontwikkeling. De toename van projecten in alle aspecten van het leven vraagt om voortdurende studie en aanpassing om zowel de positieve effecten te maximaliseren als de negatieve gevolgen te minimaliseren.

Lees het hele artikel en download de pdf.