Posts Tagged artikel_331

SPARK-model voor feedback

SPARK is een Engelstalig acroniem voor Specific, Prescriptive, Actionable, Referenced en Kind. In het Nederlands gebruiken we Specifiek, Prescriptief, Actiegericht, Gerefereerd aan de taakcriteria, en Vriendelijk. Het SPARK-model kan worden gebruik voor het geven van feedback. Specific of Specifiek: de feedback moet specifiek zijn en zich richten op concrete acties

Lees meer