Artikelen

Uitgebreide beschrijving value chain voor UWV

Uitgebreide beschrijving value chain voor UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, afgekort UWV, is een Nederlandse overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van verschillende werknemersverzekeringen. Het UWV is opgericht op 1 januari 2002 en is ontstaan uit een fusie tussen verschillende uitvoeringsorganisaties. Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende sociale verzekeringen, waaronder de Werkloosheidswet (WW),

Lees meer

Waardeketen van Porter en relatie met andere modellen

Waardeketen van Porter en relatie met andere modellen

Er zijn verschillende modellen die een relatie hebben met het model waardeketen van Porter. Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel van Porter is een model dat zich richt op de concurrentie van een bedrijfstak en hoe deze kan worden beïnvloed door vijf krachten: de dreiging van nieuwe toetreders, de dreiging van

Lees meer

Beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven

Organisaties veranderen, echter niet allemaal op dezelfde manier. In dit artikel wordt door middel van een conceptuele verkenning een poging gedaan om inzicht te geven in de kenmerken van veranderstrategieën van organisaties aan de hand van de manier waarop deze organisaties omgaan met complexiteit. Lees het hele artikel en download

Lees meer

Kies de juiste veranderstrategie!

Kies de juiste veranderstrategie!

Als manager aan de slag gaan om in een nieuwe omgeving orde op zaken te stellen, doet een zwaar beroep op analytisch, strategisch, communicatief en delegerend vermogen. (Interim-)managers die denken dat ze in elke situatie kunnen varen op hun gebruikelijke, tot dan toe succesvolle aanpak, maken dan ook een grote

Lees meer

Disruptive change als noodzakelijke veranderstrategie

Disruptive change als noodzakelijke veranderstrategie

In zijn theorie spreekt De Sitter over de ‘onzichtbare hand’ van de arbeidsverdeling in organisaties. Structuurkeuzes hebben aldus onzichtbare effecten. Eén belangrijk effect zijn de conserverende mechanismen die in een bureaucratisch regime gericht zijn op behoud van het bestaan. De structuur van de arbeidsverdeling staat vernieuwing van de arbeidsverdeling om

Lees meer

Charles Handy

Charles Handy

  Charles Handy is een bekende Britse schrijver en denker op het gebied van organisatiecultuur en management. Hij werd geboren in 1932 in Ierland en studeerde filosofie, politiek en economie aan de Universiteit van Oxford. Na zijn afstuderen werkte hij voor Shell en later als hoogleraar aan de London Business

Lees meer

Model KPMG is ongelijk aan het model Knoster-Lippitt

Model KPMG is ongelijk aan het model Knoster-Lippitt

KPMG heeft ooit een eigen model ontwikkeld, gericht op groei en verandering, dat regelmatig wordt gebruikt als model Knoster-Lippitt. Dat is dus onjuist. Voor alle duidelijkheid: het ‘KPMG-model’ is een mooi en mogelijk bruikbaar model. Beide modellen leggen de nadruk op het belang van leiderschap en communicatie bij het beheren

Lees meer

Oorzaken tredmolen in model Knoster – Lippitt

Oorzaken tredmolen in model Knoster - Lippitt

Wanneer een goed plan van aanpak ontbreekt in het model van Knoster-Lippitt krijg je een tredmolen in plaats van koersvastheid. Het kan voorkomen dat organisaties in een tredmolen terechtkomen, waarbij ze steeds weer dezelfde problemen tegenkomen en geen vooruitgang lijken te boeken. Dit kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken,

Lees meer

Oorzaken frustratie in model Knoster – Lippitt

Oorzaken frustratie in model Knoster - Lippitt

Middelen in het model van Knoster-Lippitt kunnen een belangrijke factor zijn bij het creëren van enthousiasme of frustratie bij veranderingen. Als belanghebbenden niet de juiste middelen hebben om de veranderingen door te voeren, kan dit leiden tot frustratie en verzet tegen de veranderingen. Het kan ook een gebrek aan vertrouwen

Lees meer

Oorzaken weerstand in model Knoster – Lippitt

Oorzaken weerstand in model Knoster - Lippitt

Prikkels in het model van Knoster – Lippitt zijn belangrijke factoren bij het creëren van acceptatie of weerstand tegen verandering. Als prikkels niet duidelijk zijn of niet goed zijn afgestemd op de behoeften van belanghebbenden, kan dit leiden tot weerstand. Belanghebbenden kunnen zich bedreigd voelen door de verandering en zich

Lees meer