Artikelen

Zakelijke auto delen met collega’s

Zakelijke auto delen met collega’s

Samenwerking, efficiëntie en duurzaamheid; kernwoorden in grote organisatiestructuren. Of zijn het eerder buzzwords? Mobiliteit is altijd van belang geweest in de werkomgeving, werknemers moeten nu eenmaal van huis naar werk kunnen. Maar met nationaal overkoepelende doelen als duurzaamheid en efficiëntie is mobiliteit een moeilijk onderwerp geworden. Een mogelijke oplossing: autodelen.

Lees meer

Longread: leiderschap

In een wereld waar verandering de enige constante is, speelt leiderschap een belangrijke rol in het navigeren door de complexiteit van organisatiegedrag. Dit artikel duikt in het hart van leiderschap en management, en ontrafelt hoe hun samenspel essentieel is voor het floreren van organisaties. Met een evenwicht tussen het inspireren

Lees meer

Werken in leerteams

Leerteams zijn groepen professionals die samenwerken om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ze richten zich vaak op gemeenschappelijke doelen of projecten en leren door interactie, reflectie en samenwerking. Dergelijke teams kunnen zowel formeel als informeel van aard zijn en zijn gericht op het bevorderen van continu leren binnen de professionele

Lees meer

Leren is een collectief proces

Het integreren van collega’s in informele groepen, werkgroepen en projectgroepen voor het werken aan je studieopdrachten heeft grote invloed op je professionele ontwikkeling én organisatorische effectiviteit. Door collectief leren, verbeterde probleemoplossing, professionele vaardigheidsontwikkeling, versterkte organisatiecultuur en verhoogde werknemersbetrokkenheid te bevorderen, vormt dit een waardevolle aanpak binnen elke organisatie. Waarom jouw

Lees meer

Medezeggenschap in veranderingsperspectief

Medezeggenschap in veranderingsperspectief

Het artikel ‘Zeggenschap in veranderingsperspectief’ richt zich op de evolutie van medezeggenschap in organisaties en de noodzaak om deze aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het benadrukt het belang van goede medezeggenschap, optimale participatie en betrokken leiderschap, die verder reiken dan alleen de organisatie zelf. De auteurs pleiten voor een

Lees meer

Medezeggenschap in beweging brengen

Medezeggenschap in beweging brengen

Het artikel ‘Medezeggenschap in beweging brengen’ bespreekt de evolutie van de rol van de ondernemingsraad (OR) en benadrukt dat de OR niet langer alleen een vertegenwoordigend orgaan is, maar ook als procesregisseur kan optreden. Het belang van communicatie, luisteren, doorvragen en feedback geven wordt benadrukt als essentiële vaardigheden voor de

Lees meer

Onmacht, meer dan machteloosheid

Onmacht, meer dan machteloosheid

Het artikel ‘Onmacht – meer dan machteloosheid’ geschreven door SIOO-docenten Leike van Oss en Jaap van ’t Hek, behandelt het concept van onmacht in relatie tot organiseren en veranderen in organisaties. Het benadrukt dat onmacht meer is dan alleen het ontbreken van macht en dat het vaak over het hoofd

Lees meer

De organisatie als systeem

De organisatie als systeem

Het artikel ‘De organisatie als systeem’ biedt een verkenning van het concept van systemisch denken binnen organisaties. Het begint met de introductie van de algemene systeemtheorie, waarbij Ludwig von Bertalanffy wordt genoemd als een belangrijke figuur die pleit voor een holistische benadering van wetenschappelijke disciplines. Von Bertalanffy stelt dat verschillende

Lees meer

Norbert Wiener

Norbert Wiener

Norbert Wiener, geboren op 26 november 1894 in Columbia, Missouri, was een pionier in de wetenschap van cybernetica en een vooraanstaande Amerikaanse wiskundige. Als kind van Joodse immigranten uit Litouwen en Duitsland, onderscheidde Wiener zich al vroeg door zijn opmerkelijke intelligentie. Hij was de eerste zoon van Leo Wiener en

Lees meer

Ross Ashby

Ross Ashby was een Britse pionier op het gebied van cybernetica en systeemtheorie. Geboren op 6 september 1903, groeide hij op in een tijd waarin de wetenschappelijke en technologische grenzen snel verschoven. Hij was een diepzinnige denker wiens werk het landschap van meerdere disciplines heeft gevormd. Na zijn studie geneeskunde

Lees meer