Artikelen

Oorzaken ongerustheid in model Knoster – Lippitt

Oorzaken ongerustheid in model Knoster - Lippitt

Vaardigheden in het model van Knoster-Lippitt zijn een belangrijk aspect bij het succesvol uitvoeren van veranderingsprocessen. Er zijn verschillende vaardigheden die nodig zijn om effectief te kunnen communiceren en samenwerken met belanghebbenden, zoals luisteren, empathie tonen, conflicten oplossen en onderhandelen. Ongerustheid kan een oorzaak zijn van een gebrek aan vertrouwen

Lees meer

Oorzaken tegenwerking in model Knoster-Lippitt

Oorzaken tegenwerking in model Knoster-Lippitt

Wanneer de consensus ontbreekt in het model van Knoster-Lippitt krijg je tegenwerking in plaats van commitment. Consensus is een situatie waarin alle deelnemers het eens zijn over een bepaald besluit of actie. Tegenwerking is het tegenovergestelde van commitment, wat betekent dat mensen niet volledig toegewijd zijn aan een besluit of

Lees meer

Oorzaken verwarring in model Knoster-Lippitt

Oorzaken verwarring in model Knoster-Lippitt

Als de stap ‘Strategie’ in model van Knoster en Lippitt leidt tot verwarring in plaats van duidelijkheid, kan dat verschillende redenen hebben. Hieronder staan enkele mogelijke oorzaken en suggesties voor hoe hiermee om te gaan: Onduidelijkheid over de doelstellingen: als de doelstellingen van het veranderingsproces niet duidelijk zijn, kan dit

Lees meer

Toepassen van de acht veranderstappen van Kotter

Toepassen van de acht veranderstappen van Kotter

Misschien ben je intussen geïnspireerd geraakt door het model met de acht veranderstappen van Kotter, maar hoe zou je dat nu in de praktijk kunnen toepassen. Het beste advies: lees het boek van ‘Leiderschap bij verandering’ van John Kotter. Hierin beschrijft hij per stap achtergronden en toepassingen. Wil je de

Lees meer

Onderbouwing: klantfocus

Onderbouwing: klantfocus

Toelichting op het set stellingen waarmee klantfocus binnen een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel. De organisatie heeft een diepgaand inzicht in de behoeften, wensen en verwachtingen van haar klanten en stemt haar producten, diensten en communicatie hierop af. Om succesvol te zijn, is het

Lees meer

Onderbouwing: empowerment

Onderbouwing: empowerment

Toelichting op het set stellingen waarmee empowerment binnen een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel. Onze organisatie moedigt medewerkers aan om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. Het stimuleren van initiatief en verantwoordelijkheid kan leiden tot een hogere mate van betrokkenheid,

Lees meer

Onderbouwing: teamontwikkeling

Onderbouwing: teamontwikkeling

Toelichting op het set stellingen waarmee de teamontwikkeling binnen een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel. Onze teams werken goed samen en zijn in staat om gezamenlijke doelen te bereiken. Effectieve samenwerking binnen teams is essentieel voor het behalen van gezamenlijke doelen en het bevorderen

Lees meer

Onderbouwing: kennisontwikkeling

Onderbouwing: kennisontwikkeling

Toelichting op het set stellingen waarmee de kennisontwikkeling binnen een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel. Onze organisatie moedigt medewerkers aan om hun kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen en biedt daarvoor de nodige opleidings- en trainingsmogelijkheden. In een snel veranderende wereld is het voor

Lees meer