Modellen thematisch

Leren van presteren op de werkvloer via zelfontwikkelde prestatie-indicatoren

Leren van presteren op de werkvloer via zelfontwikkelde prestatie-indicatoren

Het artikel ‘Leren van presteren op de werkvloer via zelfontwikkelde prestatie-indicatoren’ behandelt verschillende belangrijke onderwerpen in het kader van prestatieverbetering binnen een klantcontactcentrum van het ministerie van Defensie. Participatieve ontwikkeling van prestatie-indicatoren Een essentieel aspect van het onderzoek was de participatieve aanpak bij het ontwikkelen van prestatie-indicatoren. Door het organiseren

Lees meer

Hoe zorg je voor een goede sfeer op de werkvloer?

  Als manager is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de sfeer op de werkvloer optimaal is. Een goede werksfeer heeft namelijk talloze voordelen, zoals hogere productiviteit en betere samenwerking tussen collega’s. Maar hoe bereik je nu zo’n positieve atmosfeer op de werkvloer? Hier zijn enkele tips die

Lees meer

Projectificatie in de samenleving

Projectificatie in de samenleving

Het artikel met de intrigerende titel ‘Projectification of Society’ behandelt de opkomende trend van projectificatie, waarbij projecten steeds meer alle aspecten van ons leven doordringen. Wat betekent dit fenomeen voor de discipline projectmanagement? In zijn artikel bespreekt Prof. Reinhard Wagner de opkomst van projectificatie, een ontwikkeling waarbij projecten steeds meer

Lees meer

Hoe zorg je als leidinggevende voor natuurlijk overwicht?

Hoe zorg je als leidinggevende voor natuurlijk overwicht?

Als leidinggevende is het belangrijk om natuurlijk overwicht te hebben binnen je team. Dit betekent dat je respect en gezag afdwingt zonder te hoeven autoritair te zijn of je macht te misbruiken. Natuurlijk overwicht zorgt voor een gemotiveerd en productief team, waar men met plezier samenwerkt en optimaal presteert. Maar

Lees meer

PMI Megatrends 2022

PMI Megatrends 2022

Inleiding Het rapport ‘Global Megatrends 2022’ van het Project Management Institute (PMI) biedt inzicht in de belangrijkste trends die momenteel de samenleving en bedrijven beïnvloeden. Centraal in het rapport staat de blijvende impact van de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande noodzaak voor wendbaarheid en innovatie. Projectprofessionals spelen een essentiële

Lees meer

Hoe zorg je ervoor dat je team gemotiveerd blijft?

Hoe zorg je ervoor dat je team gemotiveerd blijft?

Als leidinggevende is het niet alleen belangrijk om te zorgen voor het op de juiste manier overbrengen van de doelstellingen vanuit directie, maar ook om ervoor te zorgen dat je team gemotiveerd blijft. Er wordt niet voor niets altijd gezegd dat je als manager zo goed bent als het team.

Lees meer

Stinky fish

Stinky fish

De ‘Stinky Fish’ werkvorm is een krachtig hulpmiddel om open communicatie te bevorderen, verborgen problemen bloot te leggen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Het draagt bij aan een transparantere en efficiëntere samenwerking binnen groepen en teams. Het kan worden toegepast in diverse contexten, zoals onderwijs, teamontwikkeling en projectmanagement. Stappen

Lees meer

Hoe conflicten te de-escaleren

Hoe conflicten te de-escaleren

Met behulp van de escalatieladder van Glasl en de bijbehorende checklist kan je onderzoeken hoe een conflict te de-escaleren. Om conflicten binnen een groep professionals te de-escaleren, zijn er verschillende technieken die je kunt toepassen. In dit artikel starten we met enkele algemene technieken, daarna geven we suggesties per niveau.

Lees meer

Checklist analyse conflictniveau

Checklist analyse conflictniveau

Deze checklist matcht met de escalatieladder van Glasl. Gebruik deze checklist bij voorkeur in een groepssessie om gezamenlijk het niveau van het conflict te bepalen. Elke deelnemer beoordeelt de criteria voor elk niveau en bespreek vervolgens met elkaar de bevindingen. Je bent mogelijk onderdeel van het conflict, probeer zo veel

Lees meer