Modellen thematisch

Analyse verandering met model Knoster

Analyse verandering met model Knoster

Het model van Knoster kan je goed gebruiken om de verandertraject in je organisatie te analyseren en te beoordelen. In het model van Knoster gaat we er van uit dat alle elementen – veranderstrategie, consensus, vaardigheden, prikkels, middelen en plan van aanpak – in het veranderproces aanwezig moeten zijn om

Lees meer

Overzicht interventies volgens De Caluwé en Vermaak

Het volledige overzicht van interventies volgens het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak kan je als Word-format downloaden. Het overzicht is gebaseerd op: Geel Individu Personal commitment statement Outplacement Protégé-constructies Groep Confrontatievergaderingen Derde-partijen-strategie Topstructuur Organisatie Verbeteren kwaliteit van arbeid Strategische allianties CAO-onderhandeling   Blauw Individu Management by objectives Hygiënisch werken

Lees meer

Overzicht interventies volgens Cozijnsen

Met de onderstaande downloadbutton kan je het overzicht van interventies volgens Cozijnsen gratis downloaden in een Word-format. Het overzicht is gebaseerd op het volgende overzicht: Diffusie- en adoptietheorie Fase veranderingsproces Ontwikkelingsfase Verspreidingsfase Besluitvormingsfase Veranderingsdoelen Gedragsbeïnvloeding (adoptiegedrag) Organisatieniveau (object van verandering) Individu Veranderstrategieën Research-development & diffusionmodel Problem solving model Social interaction

Lees meer

Geplande verandering – presentatietool

Geplande verandering - presentatietool

Het model geplande verandering helpt om een verandercasus te analyseren of een verandertraject voor te bereiden. Deze tool helpt om de verandercasus uit te werken, op hoofdlijnen, en te presenteren. Risico hierbij is een te oppervlakkige uitwerking, waardoor er te weinig informatie is om conclusies te trekken in geval van

Lees meer

Dienend leiderschap vergroot kans op succesvol veranderen

Dienend leiderschap vergroot kans op succesvol veranderen

Als leidinggevenden zich tijdens verandertrajecten dienend opstellen en helder communiceren, neemt bij hun medewerkers de bereidheid om te veranderen toe. Dienend leiderschap vergroot de kans op succesvolle veranderingen. Dat blijkt uit een onderzoek in het kader van een afstudeeropdracht door Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het werd gehouden onder

Lees meer

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

In het bedrijfsleven en bij de overheid worden regelmatig verandertrajecten uitgevoerd om klantgerichter te werken of de waardepropositie te optimaliseren. Door de intrinsieke motivatie van de individuele medewerkers aan te spreken kan deze verandering sneller worden gerealiseerd en kunnen de resultaten beter beklijven. In dit artikel laten we zien waarom

Lees meer

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Vrouwen denken niet zelden dat carrière maken een kwestie is van excelleren in het werk. Als je dan ook nog je gezond verstand gebruikt kan het niet meer stuk, zo menen ze. Een studie van Catalyst beweert dat de ongeschreven regels in de organisatie kennen en volgen minstens zo belangrijk

Lees meer

Krachten voor cultuurverandering

Krachten voor cultuurverandering

Veel managers beseffen dat ingezette koerswijzigingen en kostenbesparingen tevens een andere cultuur in hun organisatie vergen. Maar is cultuurverandering te managen? De moeizame praktijk rond concepten als ‘de lerende organisatie’ en ‘zelfsturende teams’ noopt tot bezinning. Hoe te komen tot een werkzame en werkbare agenda voor cultuurverandering? Auteur: Paul Kloosterman

Lees meer

Cultuur binnen bedrijven kan je niet afdwingen

Cultuur binnen bedrijven kan je niet afdwingen

Een directie die tijdens een bijeenkomst verkondigt dat we de cultuur gaan veranderen, zal tijdens de meeting applaus krijgen, maar de medewerkers zullen daarna vrolijk meestribbelen: ja zeggen en nee doen. Meestribbelaars. Mensen zijn cognitief dissonant: hun gevoel gaat tegen hun gedachte of mening in. Jan Rotmans verdeelt medewerkers in

Lees meer