Posts Tagged artikel_compmod

Intellectuele competenties

Intellectuele competenties

Voorbeelden van intellectuele competenties als onderdeel van het competentiemodel: Kritisch denken Het vermogen om informatie te analyseren, kritisch te evalueren en logische conclusies te trekken. Gedragingen: Stelt vragen en onderzoekt grondig voordat conclusies worden getrokken. Identificeert onjuiste aannames en vooroordelen in informatie. Maakt gebruik van logica en redenering om complexe

Lees meer

Emotionele competenties

Emotionele competenties

Voorbeelden van emotionele competenties als onderdeel van het competentiemodel: Emotionele Intelligentie Het vermogen om emoties te herkennen, begrijpen en effectief te gebruiken om relaties te verbeteren en conflicten op te lossen. Gedragingen: Toont begrip voor de emoties van anderen en reageert empathisch. Reguleert de eigen emoties om kalm en effectief

Lees meer

Taakgerichte competenties

Taakgerichte competenties

Voorbeelden van taakgerichte competenties als onderdeel van het competentiemodel: Projectmanagement Het vermogen om projecten effectief te plannen, beheren en voltooien. Gedragingen: Stelt duidelijke projectdoelen en mijlpalen vast. Maakt een gedetailleerde projectplanning met toewijzing van taken en deadlines. Bewaakt de voortgang en grijpt in bij vertragingen of problemen. Analytisch denken Het

Lees meer

Sociaal communicatieve competenties

Sociaal communicatieve competenties

Voorbeelden van sociaal communicatieve competenties als onderdeel van het competentiemodel: Empathie Het vermogen om de gevoelens en perspectieven van anderen te begrijpen en inlevingsvermogen te tonen. Gedragingen: Luistert actief naar anderen zonder oordeel. Toont begrip voor de emoties en standpunten van collega’s. Reageert op gevoelens en behoeften van anderen met

Lees meer

Bestuurlijk organisatorische competenties

Bestuurlijk organisatorische competenties

Voorbeelden van bestuurlijk organisatorische competenties als onderdeel van het competentiemodel: Leiderschap Het vermogen om anderen te inspireren, motiveren en leiden om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Gedragingen: Geeft het goede voorbeeld door een positieve houding en enthousiasme te tonen. Stelt duidelijke doelen en een visie voor de toekomst van het team

Lees meer