Modellen

BCG-matrix

BCG-matrix

De BCG-matrix is het bekendste model binnen de portfolio-analyse en is begin jaren zeventig ontwikkeld door de Boston Consulting Group. Door gebruik te maken van de BCG-matrix kan een organisatie inzicht krijgen in de marktkenmerken van hun producten en diensten, en de evenwichtigheid van de opbouw van het assortiment. De

Lees meer

BART

BART

  De leiding van bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe markten, nieuwe producten, nieuwe technologieën of combinaties hiervan, kunnen dit het beste projectmatig aanpakken. Voor een directie is het van belang te weten wat ze krijgen, wanneer ze het krijgen en hoeveel het oplevert. Het model BART helpt bij

Lees meer

Ansoffmatrix

Ansoffmatrix

  De Ansoffmatrix is een stuk marketinggereedschap dat bedacht is door Igor Ansoff (1918-2002) die het voor het eerst publiceerde in een artikel in 1957. De matrix maakt het voor marketeers mogelijk om de wijze van zakelijke groei te bepalen aan de hand van bestaande en/of nieuwe producten enerzijds en

Lees meer

Adviesbenaderingen

Adviesbenaderingen

  Suijker (2003) komt tot vier invalshoeken of benaderingswijzen van advisering door de dimensies van het denken en het handelen te combineren. De adviseur die het accent legt op logica, belangen, mens en maatschappij of betekenissen. Een grove indeling, maar het helpt ons te kijken naar adviseurs en adviesbureaus danwel

Lees meer

Aandachtsparabool management

Aandachtsparabool management

  De ervaring leert dat twee aspecten binnen een organisatie voldoende aandacht krijgen: strategievorming en monitoring van de resultaten. Ten aanzien van het laatste dient te worden opgemerkt dat doorlooptijden vaak te lang zijn en de focus ligt op financieel. Andere resultaten krijgen meestal minder aandacht. Stiefkind is meestal de

Lees meer

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry

Wat is Appreciative Inquiry? Appreciative Inquiry is ontwikkeld als een verandermethode – maar blijkt ook een levenswijze – die uitgaat van de kracht en mogelijkheden die in mensen en organisaties besloten liggen. Door situaties waarderend te onderzoeken (“wat ga nu al goed?”) en mensen waarderend te bevragen (“waar wil je

Lees meer

Concurrerende waarden (OCAI)

Concurrerende waarden (OCAI)

Het artikel legt het model van de concurrerende waarden of OCAI-model uit bespreekt de ontwikkeling van het model laat de kenmerken van de verschillende culturen zien kijkt naar mogelijke toepassingen bespreekt de validiteit en de kritiek op het model is voorzien van gratis downloads biedt de mogelijkheid een cultuurscan uit

Lees meer

ADOF-model

ADOF-model

Er zijn verschillende modellen ontwikkeld om de effectiviteit van een website te meten. Een van die modellen is het ADOF-model. Deze is ontwikkeld door Huizingh (1997). Het model tracht inzicht te verschaffen in de factoren die het succes van de website bepalen. ADOF staat voor Accessibility, Design, Offer en Fulfilment.

Lees meer

7S-model

7S-model

Het 7S-model van McKinsey is ontwikkeld door de beroemde adviseurs en managementauteurs Robert H. Waterman en Tom Peters. Het model wordt veel gebruikt bij strategisch en verandermanagement. Je kunt het gebruiken bij het analyseren van de zgn. interne organisatie: alles wat zich binnen de muren van een organisatie afspeelt en

Lees meer