Modellen

Bedrijfstak en bedrijfskolom

Bedrijfstak en bedrijfskolom

  De bedrijfskolom is de naam voor de opeenvolgende stappen (participanten of schakels in het voortbrengingsproces) die een product doormaakt, voordat het bij de klant, de consument is. Zo’n bedrijfskolom heeft de vorm van een schema, waarin bovenin de grondstoffen staan en onderin de detaillist. Het product komt uiteindelijk bij

Lees meer

Benchmarking

Benchmarking

  De term benchmarking wordt vandaag de dag te pas en te onpas gebruikt. Begripsverwarring dreigt te ontstaan doordat elke vorm van onderlinge bedrijfsvergelijking het etiket benchmarking opgeplakt krijgt. Elke prestatiebepaling, intern meetproces en spiegeling aan één of andere maatstaf wordt tegenwoordig bestempeld als een benchmarking activiteit. Maar het gaat

Lees meer

BCG-matrix

BCG-matrix

De BCG-matrix is het bekendste model binnen de portfolio-analyse en is begin jaren zeventig ontwikkeld door de Boston Consulting Group. Door gebruik te maken van de BCG-matrix kan een organisatie inzicht krijgen in de marktkenmerken van hun producten en diensten, en de evenwichtigheid van de opbouw van het assortiment. De

Lees meer

BART

BART

  De leiding van bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe markten, nieuwe producten, nieuwe technologieën of combinaties hiervan, kunnen dit het beste projectmatig aanpakken. Voor een directie is het van belang te weten wat ze krijgen, wanneer ze het krijgen en hoeveel het oplevert. Het model BART helpt bij

Lees meer

Ansoffmatrix

Ansoffmatrix

  De Ansoffmatrix is een stuk marketinggereedschap dat bedacht is door Igor Ansoff (1918-2002) die het voor het eerst publiceerde in een artikel in 1957. De matrix maakt het voor marketeers mogelijk om de wijze van zakelijke groei te bepalen aan de hand van bestaande en/of nieuwe producten enerzijds en

Lees meer

Adviesbenaderingen

Adviesbenaderingen

  Suijker (2003) komt tot vier invalshoeken of benaderingswijzen van advisering door de dimensies van het denken en het handelen te combineren. De adviseur die het accent legt op logica, belangen, mens en maatschappij of betekenissen. Een grove indeling, maar het helpt ons te kijken naar adviseurs en adviesbureaus danwel

Lees meer

Aandachtsparabool management

Aandachtsparabool management

  De ervaring leert dat twee aspecten binnen een organisatie voldoende aandacht krijgen: strategievorming en monitoring van de resultaten. Ten aanzien van het laatste dient te worden opgemerkt dat doorlooptijden vaak te lang zijn en de focus ligt op financieel. Andere resultaten krijgen meestal minder aandacht. Stiefkind is meestal de

Lees meer

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry

Wat is Appreciative Inquiry? Appreciative Inquiry is ontwikkeld als een verandermethode – maar blijkt ook een levenswijze – die uitgaat van de kracht en mogelijkheden die in mensen en organisaties besloten liggen. Door situaties waarderend te onderzoeken (“wat ga nu al goed?”) en mensen waarderend te bevragen (“waar wil je

Lees meer

Concurrerende waarden (OCAI)

Concurrerende waarden (OCAI)

Het artikel legt het model van de concurrerende waarden of OCAI-model uit bespreekt de ontwikkeling van het model laat de kenmerken van de verschillende culturen zien kijkt naar mogelijke toepassingen bespreekt de validiteit en de kritiek op het model is voorzien van gratis downloads biedt de mogelijkheid een cultuurscan uit

Lees meer