googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

Marketingmanagement

Magische driehoek businessmodel innovatie

  De methode voor businessmodelinnovatie van Gassmann, Frankenberger en Csik (2013) is gebaseerd op de uiteindelijk conclusie na onderzoek van 55 patronen in businessmodellen dat 90% van alle businessmodellen zijn gebaseerd op het opnieuw combineren van bestaande elementen in businessmodellen. Het model kan je dus zien als een oermodel waarop

Lees meer

Kerncompetenties

  Prahalad en Hamel (1990, 1994) spreken in het kader van de bron van duurzaam concurrentievoordeel over kerncompetenties van de organisatie. Kerncompetenties liggen verankerd in de activiteiten van de waardeketen. De eenvoudigste omschrijving van kerncompetentie is iets unieks of iets wat een organisatie goed kan. Een ander woord voor kerncompetentie

Lees meer

Waardeketen Porter

Waardeketen Porter

De waardeketen of valuechain, ook bekend als waardeketenanalyse is een bedrijfskundig concept, dat de strategisch relevante bezigheden van een organisatie met elkaar in verband brengt. Dit concept is bruikbaar als management tool voor het systematisch onderzoeken van activiteiten en interacties met derden van een bedrijf. Een waardeketen is een keten

Lees meer

Waarde-innovatie

Waarde-innovatie

  Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou. Bedrijven hebben altijd groei gezocht in concurrentievoordeel, meer marktaandeel en/of differentiatie. De auteurs pleiten voor de creatie en ontdekking van nieuwe marktgebieden. De Blauwe Oceaan is gebaseerd op een analyse van 150 grote en kleine bedrijven die een dergelijke waarde-innovatie

Lees meer

Waardedisciplines

Waardedisciplines

In het model van Treacy en Wiersema staan drie keuzes, waardedisciplines genoemd, centraal. Het betreft operational excellence (prijsgericht), product leadership (productgericht) en customer intimacy (klantgericht). Het model dwingt je te kiezen voor één van deze drie disciplines. De keuze voor een van deze drie staat centraal bij het formuleren van

Lees meer

Unbundling-model

Unbundling-model

  In hun boek ‘Marketing- en strategiemodellen’ nemen Mandour et al onder andere het unbundling-model onder de loep. Het unbundling-model wordt betiteld als een hulpmiddel om een businessmodel door te lopen. Volgens Hagel & Singer, de geestelijke eigenaren van dit model, hangt de wijze van het organiseren van het bedrijf

Lees meer

SWOT

SWOT

De SWOT-analyse is een breed toegepaste strategische planningstechniek. Het acroniem SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (Sterkten, zwaktes, kansen en bedreigingen). Met een SWOT zet je de kansen en bedreigingen uit de omgeving en sterke en zwakke punten van een organisatie systematisch tegen elkaar af en analyseer je

Lees meer

Ruit van Engelsen

Ruit van Engelsen

  1. Klantprobleem centraal De ogenschijnlijk minst klantgerichte marktstrategie is die waarbij het probleem van de klant centraal staat. Vormen van acute zorg vallen hieronder, maar bijvoorbeeld ook topspecialisten op een bepaald gebied. Alles is gericht op een effectieve behandeling van het complexe (fysieke) probleem van de klant. Aan innovativiteit

Lees meer

Sales-funnel

Sales-funnel

  Voor wie het begrip ‘sales funnel’ onbekend in de oren klinkt: dit is een omgekeerde piramide of trechter met boven in de leads en onderin de opdrachten. Door de conversie (omzetting) van prospect naar klant inzichtelijk te maken is gemakkelijk uit te rekenen hoeveel prospects een verkoper moet gaan

Lees meer

Resource based view of the firm

Resource based view of the firm

  View more documents from GertJanSchop. Bovenstaande powerpointpresentatie (slideshare) kan je downloaden in powerpoint-format. Klik op de onderstaande downloadlink. Powerpointpresentatie: resource based view of the firm   Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.   Aanvullende artikelen   Tools om zelf toe te passen  

Lees meer


Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.