Modellen in Categorieën

Thematische indeling managementmodellen

 


Verandermanagement

Curve steun aan de verandering
Interacting spheres model
Model Lewin van organisatieverandering
Weerstandsperspectief
Formele en informele organisatie
Model Keuning en Eppink
Zevenkrachtenmodel
Model Knoster
Kleurenmodel De Caluwe
Werken met causale diagrammen
Sociale-interactieruimte van Bales
Geïntegreerd VeranderManagement
Veranderstrategie Mars
Veranderen en communicatie
Rouwcurve
Interventiemodel op basis van belangen
Appreciative Inquiry
Participatieparadox
Bestanddelen interventie
Krachten cultuurverandering
Uitkomsten interventie
Large scale interventions
Ishikawa-diagram
Geïntegreerd model verandermanagement
Veranderen vlgs Fullan
Participatieladder
Vijf krachten verandering Mars
Beïnvloedingsstijlen


Leiderschap

Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap


Organisatieontwikkeling

Greiner
Vitalent groeimodel
Klokmodel van Looten
Formele en informele organisatie
Basisomgevingen van een organisatie (Mintzberg)
Zevenkrachtenmodel
ESH-model (Weggeman)
INK-model
Appreciative Inquiry
Portfolio en besturingsstijl
7S-model
Leidse octaëder
Processen
Levensfasen van een organisatie
Klaverbladmodel
Organisatie-eenheden Mintzberg
Coördinatiemechanismen Mintzberg
DOR-model
Interrelatiediagram
Input throughput output
Resourced base view of the firm


Performancemanagement

Prestatie Afstemmings Model
Balanced Score Card
BSC Strategiekaart


Projectmanagement

Projectcontract
Projectschillen
Thermometer projectmanagement
BART
Belbin teamrollen
Lineair faseringsmodel
Prince2
Prince2-componenten
Doel-methodematrix
SMART
Work Breakdown Structure
Duivelsdriehoek


Procesmanagement

Processen
Proces en functie
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model


Financieel management

Activity Based Costing


Mintzberg

Organisatie-eenheden Mintzberg
Coördinatiemechanismen Mintzberg
Horizontale en verticale taakspecialisatie
Basisomgevingen van een organisatie (Mintzberg)


Creativiteit

Denkhoeden De Bono
Ishikawa-diagram


Onderzoek

Onderzoeks-ui


Cultuur

Concurrerende waarden
Krachten cultuurverandering
Cultuurniveaus Schein
Ui-model bedrijfscultuur
Formele en informele organisatie
Ik-wij-het-model van Ofman
Kleurenmodel De Caluwe
Cultuurtypologieën Hardy


Gedrag

Bewust en onbewust gedrag
Proactief handelen
Wensen en impulsen
Veranderen en communicatie
Rouwcurve
Enneagram
Roos van Leary
Logische niveaus van Dilts
Schillenmodel authentiek leiderschap
Kernkwadranten
Kwadrant van Eisenhower
Onderhandelen
MBTI
Teamrollen
Beïnvloedingsstijlen


Professional

Adviesbenaderingen
IRP-driehoek communicatie
Intervisie


Kennismanagement

Ontwikkeling kenniswerkers
Kennisconversie
Kennisstroom in een organisatie
Kennisspiraal Nonaka


Informatiemanagement

PvE-boom softwarepakket
Tolmodel
IC-architectuur model van Maes
Participatieparadox
ADOF-model
Quint2
ISO 9126
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model


Strategie

Input throughput output
Krachtenmodel van Porter
Missie
Visie
Businessplanning-proces
Berenschot
Resource based view of the firm
Marktoriëntatiemodel Narver & Slater
Leidse octaëder
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Wissema: externe omgeving
Managementoriëntatie
L-matrix
SWOT-analyse
People planet profit
Benchmarking
Waardedisciplines
Kernwaardenmix
Business Model Canvas
SMART
Business Definition Abell
Waardeketen Porter
Business maturity model
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuïtief proces
Strategie als ‘balanced’ proces
Ashridge-model
Strategie turbulentie vs complexiteit
Stakeholders
Scenariostudie model BMC


Ondernemen

Hulp bedrijfs(ver)koop
People planet profit
Kosten
Bedrijfskolom
Klanttevredenheid model Thomassen


Timemanagement

Kwadrant van Eisenhower


Management

Business control model
Aandachtsparabol management
Managementoriëntatie
Probleemkwadrant
Managementstijlen Kolb
Participatieladder
Duivelsdriehoek
Beïnvloedingsstijlen

 

Gert Jan Schop

Nu even ‘met de pet op’ van eigenaar en eindredacteur. Mijn drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Managementmodellensite.nl draagt daaraan bij. Naast consultant, adviseur en businesscoach treed ik af en toe op als docent en trainer.

Wat kan ik voor je betekenen?

Als consultant, adviseur en businesscoach ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij processen op het gebied van leren, ontwikkelen, veranderen, strategie en implementatie. Contact? Stuur een mail naar info@gertjanschop.nl.